POZIV ZA ANGAŽOVANJE MLADIH STRUČNJAKA – ISTRAŽIVAČA

Beograd, 15. oktobar 2017. godine – Forum za etničke odnose (Forum), uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, ostvaruje projekat:”Integrativne politike i položaj nacionalnih manjina”. Na Projektu će biti angažovano 10 (deset) do 14 (četrnaest) mladih stručnjaka – istraživača. Angažovani stručnjaci će raditi u prostorijama Foruma, Beograd, Kraljice Natalije 45 i on line. Period angažovanja je 6 (šest) meseci – od 1. novembra 2017. godine do 30. aprila 2018. godine.

Kandidati bi trebalo da, na adresu Foruma: e-mail: forumbgd@gmail.com i / ili Kraljice Natalije 45/ VII,
11000 Beograd, telefon: 011 36 20 781 dostave sledeća dokumenta:
– Prijavu na Poziv za angažovanje;
– CV na srpskom i engleskom jeziku;
– Bibliografiju;
– Dokaz o stručnoj spremi;
– Potvrdu o znanju jezika;
– Preporuku fizičkog ili pravnog lica

Prijave za angažovanje i potrebna dokumenta mogu se dostavljati najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.

Javni poziv – mladi eksperti (english)

Javni poziv – mladi eksperti