Poziv za apliciranje na konkurs Balkanskog fonda za javne politike

BCSDNBalkanska mreža za razvoj civilnog društva i njene članice objavile su treći poziv za organizacije iz regiona za razvijanje predloga politika, u okviru napora za jačanje kapaciteta udruženja građana i civilnog društva za monitoring i zagovaranje u oblastima od značaja za rad civilnog društva, predviđenim Matricom za praćenje podsticajnog okruženja i Smernicama EU za podršku civilnom društvu i zemljama proširenja 2014-2020.

 

Oblasti za Srbiju:

  1. Transparentno finansiranje u Srbiji – potreba za diverzifikacijom budžetske linije 481
  2. Transparentno finansiranje u Srbiji – praćenje i evaluacija doniranih sredstava
  3. Razvijanje mehanizma za direktno, suštinsko i blagovremeno uključivanje OCD u procese donošenja propisa
  4. Implementacija preporuka nezavisnih institucija u oblasti slobode okupljanja, izražavanja i informisanja, od strane javne uprave

Najveći iznos dodeljenih sredstava je 3,000 EUR (100%, nema kofinansiranja).

Biće dodeljena dva granta po zemlji, a administriranje će voditi organizacije članice BCSDN mreže. Sve zainteresovane organizacije treba da pošalju CV na engleskom jeziku, predlog projekta i predlog budžeta u skladu sa zahtevima konkursa na adresu fund@balkancsd.net

Obaveštenje u celosti, kao i projektnu dokumentaciju, možete preuzeti ovde.