Poziv za bazični trening za povećanje vidljivosti OCD

TACSO RC GI logo

 TACSO Građanskih inicijativa – Resursni centar za organizacije civilnog društva u Srbiji organizuje dvodnevni trening na temu: Strateški pristup komunikacijama za povećanje vidljivosti OCD.

Trening se održava 22-23.septembra u Beogradu, a tačna adresa biće naknadno saopštena, a vode ga iskusni treneri/ce Resursnog centra.

Rok za prijavu je 09.septembar,2016.godine popunjavanjem upitnika OVDE

Ovaj trening se realizuje u okviru komponente programa TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa koja se bavi povećanjem vidljivosti organizacija civilnog društva i namenjen je organizacijama civilnog društva u Srbiji koje nemaju razvijene profesionalne kapacitete za bavljenje komunikacijama.

Trening ima za cilj da učesnicima/ama obezbedi bazično znanje i praktične veštine koje će im pomoći u strateškom upravljanju komunikacijama u svojim organizacijama, kako bi podigle vidljivost svog rada i time obezbedile veću prepoznativljost i dugoročno samoodrživost.

 

Smeštaj i ishrana Troškove smeštaja i ishrane snosi organizator
Način refundacija troškova puta Refundacija prevoza će se vršiti po završetku treninga u visini cene autobuske karte
Šta je potrebno za refundaciju Da biste izvšili refundaciju putnih troškova, potrebno je da donesete potvrdu o ceni karte koja se dobija na autobuskim stanicama ili kartu na uvid
Kontakt za dodatne informacije Za dodatne informacije, obratite se Mariji Vujković, na 060/3624 001 i/ili mejlom marija@gradjanske.org

TACSO RC footer 2016