19 Dec Poziv za hakaton o online učenju

Beograd, 19. decembar 2017. godine – U okviru projekta “European Wide Web of Youth Work” sa ciljem unapređenja online učenja u neformalnom obrazovanju i omladinskom radu, NAPOR organizuje hakaton 19.-21.01.2019. u Novom Sadu.

Pored popunjene prijave, zainteresovani treba da dostave i potvrdu organizacije članice u kojoj je naveden vremenski okviru u kom je osoba aktivna u organizaciji, kao i pozicija i odgovornosti. Potvrda mora biti dostavljena na memorandumu organizacije, sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Skeniranu potvrdu poslati na adresu ivana.volf@napor.net

Rok za prijavu je 26.12.2017. godine, a svi prijavljeni će dobiti informaciju o selekciji najkasnije do 29.12.2017.

Više informacija i link za prijavu možete pronaći OVDE