POZIV za istraživače i istraživačice za sprovođenje analize o radu školskih timova za sprečavanje diskriminacije, nasilja i zanemarivanja

Beograd, 18. maj 2023.

U okviru projekta „Za aktivno civilno društvo zajedno – ACT“, otvoren je Poziv za istraživače i istraživačice za sprovođenje analize o radu školskih timova za sprečavanje diskriminacije, nasilja i zanemarivanja.

Detalje ovog poziva prenosimo u nastavku.

Projektni zadaci (TOR) za eksperta/tim eksperata za sprovođenje nacionalnog istraživanja o radu i uspešnosti školskih timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 

1. O projektu:

Projekat „Za aktivno civilno društvo zajedno – ACT“ ima za cilj stvaranje aktivnog civilnog društva u kojem su građani I građanke više uključeni/e u procese donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou. Švajcarska vlada je preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) podržala ACT projekat koji sprovodi Švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Sviss Intercooperation i Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje.

Ciljevi poziva:

Jedan od fokusa ACT projekta je osnaživanje OCD kroz umrežavanje i međusobno povezivanje. U cilju ostvarivanja ovog cilja, nastala je neformalna platforma koja podstiče OCD da se uključe u zajedničke zagovaračke akcije koje su odgovor OCD na aktuelne društvene teme. U toku prethodne dve godine u okviru ove platforme OCD su odgovorile kampanjom “Vakciniši se!” na pandemiju korona virusa a nakog toga i kampanjom “Podržimo se” koja ima u fokusu mentalno zdravlje građana i građanki. Kao nastavak ove kampanje a usled sveprisutnog (vršnjačkog) nasilja, raspisujemo poziv za istraživačice i istraživače koji bi sproveli/e istraživanje o učinkovitosti školskih timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

2. Svrha zadatka:

Sprovođenje istraživanja o radu i uspešnosti školskih timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

3. Trajanje zadatka:

Zadatak bi trebalo da bude završen do kraja juna 2023. godine. Za izvršenje ovog zadatka predviđen je honorar u vidu pokrivanja troškova ekspertskih dana.

4. Obim posla:

Odabrani istraživač/ica treba da učestvuje u pripremnom sastanku za sprovođenje istraživanja kao i da izradi izveštaj o sprovedenoj analizi i njenim rezultatima.

5. Proizvodi i vremenski okvir:

Proizvodi

Vremenski okvir

Pripremni sastanak (Identifikovanje potreba i problema)

2. jun  2023.

Sprovođenje istraživanja i izrada analize

30. jun 2023.

Učestvovanje na predstavljanju rezultata

19. jun 2023.

 

6. Kvalifikacije:

Ekspert/kinja mora imati iskustva u ekpertizi istraživačkog rada kao i iskustvu i poznavanju okruženja rada u civilnom sektoru. Dodatno će se ceniti ukoliko ekspertiza dolazi iz dela civilnog sektora koji primarno deluje u omladinskim politikama i/ili se bavi prevencijom nasilja.

7. Kontakt informacije:

Ponudu koja treba da sadrži plan rada, treba dostaviti na e-mail civin@gradjanske.org najkasnije do 31. maja 2023. godine.