Poziv za istraživače: Narativi koji stvaraju podele -Srbija i Kosovo

Beograd, 13. april 2020. godine

Amplifying local voices for equitable development je dvogodišnji projekat koji sprovode Peaceful Change initiative (PCi),  People in Need (PiN), Građanske inicijative kao strateški partner za Srbiju i partnerske organizacije sa Kosova. Projekat je finansiran od strane Fonda za sukobe, stabilnost i bezbednost vlade Velike Britanije (CSSF).

Cilj projekta je da podrži mehanizme na opštinskom nivou na Kosovu i u Srbiji koji bi doprineli pravednoj raspodeli resursa i pomogli zajednicama i grupama – posebno etničkim manjinama, da uživaju svoja prava kao građani, kako u pogledu usluga koje dobijaju, tako i u pogledu mogućnosti da doprinesu lokalnom planiranju i donošenju odluka.

Kao deo svog rada na omogućavanju inkluzivnijeg pružanja usluga i odlučivanja, projekt Amplifying local voices želi da razvije komunikacionu strategiju koja će pomoći u:

  • širenju pozitivnih diskursa koji slave raznolikost
  • širenju pozitivnih priča o promeni na lokalnom nivou
  • suprotstavljanju govoru mržnje, predrasuda i stereotipizacije

Dalje, projekt će organizovati i redovne konsultativne dijaloge sa medijima, koji će okupljati medijske profesionalce iz Srbije i sa Kosova, kako bi razumeli koji nacionalni narativi doprinose podelama i kakve bi se strategije mogle koristiti kako bi se stvorilo podsticajno okruženje u kom bi mediji mogli da ističu primere dobre saradnje među ovim zajednicama.

U cilju boljeg pripremanja ovog dela projekta PCi želi da naruči istraživački projekat koji bi pružio kontekstualno razumevanje načina nastajanja i širenja narativa koji stvaraju podele u Srbiji i na Kosovu.

Svrha istraživanja je da pomogne u:

  • Razumevanju različitih narativa koji stvaraju podele i koji se promovišu u medijima – u suštini tipologiju govora mržnje na Kosovu i u Srbiji.
  • Sagledavanju različitih medija – i novih i starih, štampanih i on-line – koji prenose te poruke i njihov domet.
  • Analiziranju toga kako ove narativi utiču na ljude.
  • Prikupljanju primera inicijativa, organizacija i pojedinaca koji rade na suzbijanju govora mržnje i drugih primera suprotstavljanja tom narativu.
  • Sticanju uvida u razlike i sličnosti govora mržnje u nacionalnim medijima nasuprot onome na lokalnom nivou.

Više detalja o istraživanju, uslovima i strukturi rada možete pronaći u dokumentu u prilogu.

Sve prijave treba dostaviti e-poštom Nenadu Šebeku na nenad.sebek@peacefulchange.org do ponoći u petak, 24. aprila.