Poziv za izradu metodologije za merenje kapaciteta održivosti medija (Projekat osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)

Beograd, 21. septembar 2017. godine – Centar za promociju civilnog društva (CPCD) implementuje petogodišnji projekat pod nazivom Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), kojim podržava nezavisnost medija, slobodu izražavanja, jača kapacitete medija i pojedinaca u izradi kvalitetnijeg sadržaja, osnažuje njihovu finansijsku održivost i obezbeđuje pravnu zaštitu novinara. IMEP istovremeno otvara prostor i za aktivniju ulogu građana u medijskom prostoru, kroz kreiranje medijskih sadržaja.

Imajući u vidu društvo u kojem živimo, tržište i njegove zahteve koji diktiraju samoodrživost medija, ovim projektom će se dizajnirati poseban alat za procenu organizacijskih kapaciteta medija (engl: Media Organizational Capacity Assessment: MOCA) kao posebna metodologija za merenje nivoa potencijala održivosti medija.

Program finansira Američka agencija za međunarodni razvoj /USAID.

Predmet nabavke:
Osnovni zadatak podrazumeva dizajniranje posebne metodologije pomoću koje će se vršiti procena organizacijskih kapaciteta (ljudskih resursa, radnih procesa, politika i dr.) medija i meriti napredak u oblastima koje zahtevaju poboljšanja u svakom od partnerskih medija (televizija, radio, web portali, štampani mediji).

Autori MOCA-e će razviti paket prilagođenih obrazaca i upitnika s metodom procene i pokazateljima stanja. MOCA će se koristiti za početno “skeniranje” odnosno utvrđivanje kapaciteta održivosti medija, na osnovu čega će se ponuditi ključne preporuke za poboljšanja. Preporuke koje proizađu iz procene organizacijskih kapaciteta će medijima predstavljati temelj za planiranje i dalje usavršavanje, odnosno podizanje kapaciteta u oblastima koje zahtevaju poboljšanja kao i osnovu za IMEP u pružanju podrške
medijima. MOCA metodologija će biti prilagođena i za korišćenje u on-line formi kako bi se omogućilo svakom zainteresovanom mediju da izvrši samoprocenu svojih kapaciteta.

Autori su takođe u obavezi da organizuju obuku za korišćenje MOCA metodologije kako bi se izvršila procena trenutnih kapaciteta i radnih procesa u svakom od partnerskih medija i kako bi prikupile informacije o pojedinim područjima sadržanim u MOCA metodologiji.

Pravo prijave imaju sva pravna i fizička lica u bilo kojoj kombinaciji ili samostalno. Naručilac podstiče formiranje tima eksperata u izradi MOCA metodologije.

Prijava treba da sadrži relevantne reference sa kontaktima za sva fizička ili pravna lica koja učestvuju u izradi MOCA metodologije (u slobodnoj formi).

Ponude se dostavljaju na adresu:
Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb, 71000 Sarajevo, poštom ili ličnom dostavom u jednoj zatvorenoj koverti na kojoj treba biti navedeno:
– Naziv ponuđača
– Tekst: „Ponuda br. IMEP/17/5 – ne otvarati pre zvaničnog otvaranja ponuda“

Krajnji rok za dostavljanje je 09.10.2017. do 12:00h

Više informacija o pozivu i finansijsku ponudu možete naći u prilozima dole.

Zahtjev za dostavu ponude_IMEP.17.5 

Aneks 1 – Finansijska ponuda – IMEP.17.5.