Poziv za mentore/supervizore sportskih radnika/ca

Program “Iskorači i TI! Sportski. Zdravo. Bezbedno” iniciran je u saradnji Sektora za omladinu i Sektora za sport u okviru Ministarstva omladine i sporta. Kao partneri, u program su uključeni sledeći akteri: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Antidoping agencije Srbije – ADAS, Zavod za sport i medicinu sporta, Studentska asocijacija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu i Omladinska organizacija “Spirit of Youth”.

Program za cilj ima podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih u malim sredinama u Srbiji u kojima nije razvijena omladinska politika, pre svega kroz sportske i edukativne aktivnosti.

U okviru ovog programa NAPOR se bavi obukom 20 sportskih radnika i radnica koji će unaprediti veštine rada sa mladima u okviru neformalnog obrazovanja kroz principe omladinskog rada.

Tim povodom otvoren je poziv za 10 mentora/supervizora koji će pružati podršku sportskim radnicima i radnicama.

Više informacija o programu, osnovnim zadacima i potrebnim kvalifikacijama mentora/supervizora, načinu selekcije, visini honorara i vremenskom okviru aktivnosti možete pronaći u tekstu poziva.

Svi zainteresovani kandidati/kinje treba da ispune prijavni formular i pošalju  ga zajedno sa potvrdom organizacije, najkasnije do 19. septembra 2017. najkasnije do 16.00h na e-mail:office@napor.net.

Izvor: NAPOR