Poziv za OCD iz Resavskog i Pomoravskog okruga za učešće na Sajmu OCD u Kruševcu

Poziv za OCD iz Resavskog i Pomoravskog okruga za učešće na Sajmu OCD u Kruševcu

Ovim putem vas obaveštavamo da TACSO Resurs Centar Građanskih inicijativa, raspisuje poziv za organizacije civilnog društva iz opština: Aleksandrovac, Trstenik, Brus, Varvarn, Ćićevac, Svilajnac, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Rekovac i gradova Kruševac i Jagodina, a radi učestvovanja na sajmu OCD koji će se održati u Kruševcu 08. juna 2016. godine, u vremenu od 10:00 do 16:00 časova.

Sajam se organizuje uz saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Cilj održavanja Sajma je promocija rada, povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija, promocija građanskog aktivizma i volonterizma.

Sajam je namenjen svim organizacijama civilnog društva koje su registrovane na teritoriji navedenih opština i gradova a posebno onima koje se bave podizanjem kapaciteta OCD, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, pružanjem usluga u zajednici za različite društvene grupe, brigom o zaštiti čovekove okoline, ljudskim pravima, razvoju demokratije i sl.

Sajam je osmišljen tako da će OCD iz svake opštine/grada imati priliku da se predstave i da svoje aktivnosti i delovanje približe građanima/kama koji/e će tog dana prisustvovati ovom događaju. Na osnovu blagovremenog prijavljivanja i relevantnosti pristiglih prijava, organizator će doneti odluku o organizacijama koje će imati priliku da se predstave na Sajmu.

Posebno ohrabrujemo slanje zajedničkih prijava za jedan štand, koje mogu biti prijave lokalnih/opštinskih ili tematskih mreža.

U okviru Sajma, pored predstavljanja na štandu, organizacije će imati mogućnost da javno prezentuju uspešne projekte i aktivnosti putem kratkog filma, Power Point prezentacije ili izlaganja.

Tokom Sajma biće distribuiran promotivni materijal (info-sheet), predstaviće se aktivnosti i mogućnosti u okviru Resursnog centra Građanskih inicijativa i održaće se okrugli sto o saradnji lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. U uvodu će biti predstavljeno Istraživanje o saradnji lokalne samouprave i OCD, kao i Smernice EU za podršku civilnom društvu u zemljama pridruživanja (2014-2020) kao instrument Evropske Komicsije za praćenje napretka u oblasti podrške civilnom društvu u Srbiji. Na debati će uzeti učešće predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici civilnog društva. Vreme i mesto održavanja debate biće naknadno saopšteno.

Događaji su otvoreni za zainteresovane organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava, medija i građane.

Zainteresovane OCD su u obavezi da pošalju popunjen aplikacioni formular najkasnije do 05. Juna 2016. godine. Aplikacioni formular možete popuniti OVDE.

Organizator sajma obezbeđuje besplatno korišćenje štandova, mogućnost dodatne prezentacije, osveženje, kontakt sa medijima, kao i putne troškove za predstavnike/ce OCD van Kruševca. Organizacije civilnog društva se ohrabruju se da učestvuju u svim aktivnostima Sajma.

Sve dodatne informacije možete dobiti od predstavnika Resurs Centra Građanskih inicijativa (kancelarija Građanskih inicijativa) u Novom Pazaru, Dževida Sadovića na telefon 060/3624015 ili putem mejla dzevid@gradjanske.org.

Kreativne ideje su dobrodošle!

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja,

Tim TACSO Resurs centra Građanskih inicijativa,

Konzorcijum TACSO Resursnog Centra u Srbiji, predvode Građanske inicijative, a njegovi članovi su i Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva podržan je od strane EU.