Poziv za podršku komentarima i predlozima izmena Zakona o udžbenicima

udžbeniciBeograd, 12. Decembar 2014. – U toku je javna rasprava na nacrt Zakona o udžbenicima, koji je uneo određene pozitivne promene i rešenja u odnosu na aktuelni zakon. Međutim, nakon detaljnog pregleda nacrta, ustanovili smo da je potrebno uneti izmene kako bismo osigurali da udžbenici i dodatna nastavna sredstva koja se koriste u nastavi ne sadrže diskriminatorni sadržaj. Takođe smo uvideli i da određene članove treba izmeniti tako da zakonodavni okvir obezbedi jače garancije za visok kvalitet udžbenika i celokupnog obrazovnog procesa.

Ovde možete preuzeti dva dokumenta: jedan koji se odnosi na pitanje diskriminacije, i drugi koji se odnosi na pitanja kvaliteta udžbenika uopšte. Komentari su izlistani u okviru članova na koje se odnose. Takođe, možete preuzetu i tekst nacrta zakona, kako bi bilo jasnije šta predloženim izmenama želimo da postignemo.

Smatramo da je izuzetno važno da što veći broj organizacija i pojedinaca podrži ove predloge, kako bismo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokazali postojanje širokog fronta i konsenzusa o značaju suzbijanja diskriminacije i ostvarivanje jednakih mogućnosti u obrazovnom sistemu.

Podršku komentarima i predlozima za jedan od ili oba dokumenta možete poslati na e-mail vladica@gradjanske.org, do ponedeljka 15.decembra u 12 časova.