Poziv za prijavu učešće na Sajmu OCD u Zaječaru – GRAĐANI U AKCIJI

TACSO Resursni  centar Građanskih inicijativa, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS) i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva organizacije civilnog društva (OCD) iz opština  Bor, Zaječar, Negotin, Kladovo Majdanpek, Boljevac, Sokobanja i Knjaževac da se prijave za učešće na sajmu OCD koji će se održati u Zaječaru, u subotu 17. juna 2017. godine,  u vremenu od 10:00 do 16:00 časova.

Cilj održavanja Sajma je promocija rada, povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija, promocija građanskog aktivizma i volonterizma.

U okviru Sajma, pored predstavljanja na štandu, organizacije će imati mogućnost da javno prezentuju uspešne projekte i aktivnosti putem kratkog filma, Power Point prezentacije ili izlaganja.

Tokom Sajma biće organizovana i panel diskusija na temu „Saradnja lokalne samouprave i civilnog društva – partnerstvo za razvoj“, predstaviće se aktivnosti i mogućnosti koje pruža Resursni centar Građanskih inicijativa, a biće i distribuiran raznovrsan promotivni materijal.

Zainteresovane OCD su u obavezi da pošalju popunjen prijavni formular na adresu info.rs@tacso.org sa naznakom: “ Prijava za Sajam OCD u Zaječaru“,  a najkasnije do 09. juna 2017. godine do 12 časova.

Ovde možete preuzeti program Sajma.