26 Mar Poziv za prijavu za koriscenje help desk usluga TACSO Resurs centra  

scan0002_1266915164Beograd, 26. mart 2015. – Pruzanje Help desk usluga od strane Resurs centra za podrsku OCD nastavak je aktivnosti koje su sprovodjene u okviru projekta Tehnicka pomoć organizacijama civilnog drustva (TACSO). Usluge pruza Konzorcijum koji je odabran da bude TACSO Resurs centar u Srbiji, a koji predvode Gradjanske inicijative a sacinjavaju i: Kuca ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat podrzava EU.

Dokument u kome su data pojasnjenja u vezi sa ciljevima, korsinicima, principima, procedurama i kapacitetima kojima raspolaze Resurs centar pri pruzanju Help desk usluga možete preuzeti ovde.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za koriscenje usluga koje pruza help desk servis. Prijavljivanje se obavlja popunjavanjem on line formulara.

 

Pratite rad TACSO-a i Resurs Centara na TACSO web sajtu, Facebook-u i Twitter-u

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO) podržana je od strane EU od 2009. godine u okviru CSF mehanizma, kako bi se ojačali kapaciteti civilnog društva i dodatno stimulisalo stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i kulture na  zapadnom Balkanu i Turskoj.

 TACSO posluje preko jedne regionalne kancelarije u saradnji sa nacionalnim kancelarijama u sedam zemalja, koje za stalno zapošljavaju 22 profesionalaca/ki. TACSO približava zemlje zapadnog Balkana i Turske jedne drugima i EU, organizovanjem aktivnosti na regionalnom nivou . Pored toga, TACSO odgovara specifičnim potrebama organizacija civilnog društva kroz pružanje tehničke pomoći, pružanjem podrške za izgradnju kapaciteta i omogućavanje dijaloga među ključnim akterima civilnog društva.