Poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva

tacso-rc-gi-logo

Nakon uspešno sprovedenog programa tehničke podrške u oblasti strateškog planiranja i javnog zastupanja za 35 mreža i saveza udruženja, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji raspisuje poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva. Cilj ovog programa je jačanje organizacija civilnog društva za strateško planiranje i javno zastupanje, kako bi u potpunosti ostvarile svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju.

Podrška podrazumeva obezbeđivanje troškova za održavanje najmanje jedne dvodnevne radionice i mentorski rad sa organizacijama na izradi njihovih strateških planova, odnosno planova javnog zastupanja. Sa organizacijama će raditi treneri i trenerice TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa koji su uspešno završili program obuke za trenere/ice u ovim oblastima, kao i eksperti TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.

Realizacija aktivnosti  je planirana za period između februara  i aprila 2017. godine.

Podrškom će biti obuhvaćeno do 10 organizacija (za obe oblasti)  koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 • Da su aktivne najmanje 3 godine
 • Da imaju razvijene organizacione kapacitete (npr.angažovano osoblje, volonteri, godišnji budžet sprovedeni projekti i/ili aktivnostiitd.)
 • Da su pokazale potencijal za učešće u društvenim promenama u oblastima u kojima deluju
 • Da postoji odluka nadležnog organa o pokretanju procesa strateškog planiranja organizacije odnosno kampanje za javno zastupanje organizacije
 • Da je istom odlukom utvrđena odgovorna osoba koja će predstavljati organizaciju i biti zadužena za komunikaciju sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa tokom celog procesa

Prednost će biti data organizacijama iz sledećih gradova: Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Šabac, Smederevo, Požega

Ograničenja:

 • Ista organizacija ne može biti podržana u obe oblasti
 • Konkurs ne podrazumeva pružanje finansijske podrške već podršku realizaciji proces jačanja organizacijskog kapaciteta u oblasti strateškog planiranja i javnog zastupanja

Tehnička podrška  podrazumeva obezbeđivanje troškova za:

 • Salu za rad
 • Osveženje/ručak za učesnike
 • Ekspertsku podršku
 • Materijale za rad

Sve ostale troškove, potrebne za realizaciju podrške bi trebalo da snose same organizacije (npr. putni troškovi i troškovi smeštaja za članove organizacije koji nisu iz mesta održavanja radionice, dodatni sastanci/susreti sa trenerima/mentorima, i sl.).

Prijava se vrši popunjavanjem sledećih formulara do 23. januara 2017. godine:

Prijava za tehničku podršku u oblasti strateškog planiranja

Prijava za tehničku podršku u oblasti javnog zastupanja

Nakon selekcije pristiglih prijava, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa izabraće do 10 organizacija u dogovoru sa kojima će napraviti individualne planove podrške.

TACSO RC footer 2016