Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), KOMS vas poziva da se prijavite kao trener/kinja za angažman definisan u nastavku.

Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde.

Cilj obuke jeste da, kroz interaktivne metode rada,  unapredi veštine mladih PR menadžera i menadžerki udruženja građana i osposobi ih da se lakše povežu sa novinarima i novinarkama i prave sadržaj od većeg medijskog značaja.

Obuke su planirane za 20. i 21 oktobar i 10. i 11. novembar. Planirano mesto održavanja obuka je Beograd.

Angažman trenera/kinja podrazumeva:

 1. Izrada programa obuke i agende u saradnji sa delegiranim trenerom/kinjom iz oblasti novinarstva od strane AsMedi/LokPresa, nedelju dana pre održavanja obuke.
 2. Održavanje dve dvodnevne obuke za po 15 učesnika/ca (20. i 21 oktobar i 10. i 11. novembar). Program obe obuke je istovetan.
 3. Sprovođenje evaluacije obuke i pisanje izveštaja u roku od sedam dana nakon održavanja obuke (forme obezbeđuje KOMS)
 4. Komunikaciju sa sekretarijatom KOMS-a u cilju blagovremene pripreme obuke (dostavljanje agende, spisak potrebnog materijala i sl)

Tokom pripreme i realizacije aktivnosti obavezno je pridržavati se KOMS-ovih politika i procedura.

 Profil trenera/kinje

Obavezne kompetencije:

 • Minimum 3 godine trenerskog iskustva
 • Minimum 5 godina rada u oblasti PR-a, marketinga
 • Poznavanje nevladinog sektora

Poželjne kompetencije:

 • Iskustvo u radu sa mladima
 • Veštine facilitacije
 • Veštine primene različitih metoda u neformalnom obrazovanju
 • Veštine pisanja izveštaja i odgovornog izveštavanja prema organizaciji i donatoru
 • Relevantno formalno i neformalno obrazovanje
 • Poznavanje rada KOMS-a i članica KOMS-a

  Finansijski uslovi

Ukupna naknada za angažman trenera/kinje na projektu iznosi 400€ bruto po treneru/kinji u dinarskoj protivvrednosti. Sa selektovanim trenerom/kinjom biće potpisan autorski ugovor.

Putne troškove, troškove smeštaja, radioničarskog materijala i sl. snosi KOMS i oni ne ulaze u honorar.

Ispunjeni formular sa naslovom ,,Prijava za trenera/kinju Young Media“ poslati do 1.10. najkasnije do 23:59h na e-mail: konkurs@koms.rs .

Tekst poziva u .pdf formatu možete preuzeti ovde.

PRIJAVNI-FORMULAR-Young-Media