Poziv za učešće na 5. Globalnom omladinskom Forumu

Beograd, 18.septembar 2017. godine – Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir osnovan od strane Ujedinjenih nacija, međunarodna obrazovna i istraživačka institucija, u saradnji sa VAMK Univerzitetom (Finska), Univerzitetom Long Island – LIU (SAD), Univerzitetom u Kragujevcu, Internacionalnim Centrom za lokalni i regionalni razvoj -ICLRD i Dunavskim centrom za prekograničnu saradnju- DCCB (Srbija) organizuje 5. Globalni omladinski Forum (Global Youth Forum) ECPD-a
koji će se održati u Skupštini grada Beograda, od 28. do 29. oktobra 2017. godine. Tema ovogodišnjeg Foruma biće “Youth peacebuilders for a sustainable future” a teme za diskusiju biće:
 Mir i obrazovanje kao neodvojivi aspekti civilizacije;
 Jedinstvo u raznolikosti i izgradnja mostova za inkluziju;
 Mladi globalni građani u potrazi za održivom budućnošću;

Više informacija o programu 5. Globalnog Foruma ECPD za mlade možete naći u prilozima.
Prijave za učešće na 5. Globalnom Forumu mladih ECPD vrše se popunjavanjem formulara za registraciju koji se šalje na jednu od sledećih e-mail adresa:
info@ecpdorg.net ili office@ecpd.org.rs.
Rok za prijavu je 22. septembar 2017.

Invitation Letter – 5th Global ECPD Youth Forum

Project Description – 5th Global ECPD YOUTH FORUM, Belgrade 2017

Draft Agenda – 5th Global ECPD YOUTH FORUM, Belgrade 2017

Registration form-5th Global ECPD Youth Forum – 22.sept