Poziv za učešće na međunarodnom samitu “Mladi za sprovođenje nove urbanističke agende UN HABITAT”

Beograd, 4.oktobar, 2017. godine – Međunarodni samit pod nazivom “Mladi za sprovođenje nove urbanističke agende UN HABITAT” održaće se od 17. do 18. novembra 2017. godine u Sremskim Karlovcima u Srbiji.

Samit organizuju Evropska omladinska organizacija i Institut za međunarodnu i prekograničnu saradnju u saradnji sa Udruženjem evropskih graničnih regiona, Centralnoevropskom službom za prekogranične inicijative Balkan i Centrom za životnu sredinu i održivi razvoj.

Da biste se prijavili za učešće na Samitu, popunite obrazac za prijavu i pošaljite je na email adresu summit2017@eyoserbia.com do 30. oktobra 2017. godine.

Summit Announcement – UN HABITAT NUA

Application Form – UN HABITAT NUA