Poziv za učešće u istraživanju

Beograd, 19. februar 2018. godine – Beogradska otvorena škola učestvuje kao partner na projektu čiji je cilj uspostavljanje inkluzivne omladinske zajednice kroz usmeravanje njihovog slobodnog vremena u cilju njihove dobrobiti, smanjenju osipanja iz školovanja i mentalnog zdravlja. Zajedno sa partnerima iz tri zemlje (Bugarska, Austrija i Belgija) u sledećem periodu kreiraće vodič i priručnik za omladinske radnike/ce i nastavnike/ce u vezi sa inkluzivnim aktivnostima u slobodno vreme i rekreativnim aktivnostima kao i aplikaciju za mobilne telefone Uz ove alate BOŠ će sprovesti kampanju za podizanje svesti o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade sa invaliditetom i mlade iz ranjivih grupa.

Budući da je jako važno da se od predstavnika/ca organizacija za mlade i mladih dobiju informacije o inkluzivnim aktivnostima u okviru provođenja slobodnog vremena, stoga bismo Vas zamolili da:

  • u ime organizacije za mlade, popunite upitnik koji možete naći OVDE
  • putem Vaših kanala komunikacije mladima dostavite upitnik koji možete naći OVDE ili u formi vesti – OVDE

Rok za popunjavanje upitnika je: 26. februar 2018.

Ukoliko budete želeli u okviru upitnika možete ostaviti Vaše kontakt podatke i na taj način ćete imati priliku da dobijete materijale kreirene tokom projekta i da se uključite u procese pilotiranja produkata projekta koji mogu biti značajan benefit za Vašu organizaciju.

Podaci prikupljeni ovim putem biće korišćeni isključivo u svrhe planiranja daljih aktivnosti i biće prikazani zbirno, bez navođenja pojedinačnih podataka.

Projekat ,,PossitiveLeisure4Youth – Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne pedagogije” podržan je od strane Evropske komisije kroz program Erazmus+, a realizuje se u saradnji 6 organizacija iz 3 evropske zemalje.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate Nataliju Golović iz Beogradske otvorene škole putem imejla natalija.golovic@bos.rs ili putem telefona 011/3061341.