Poziv za učešće u okruglom stolu „Porez na imovinu iz ugla građana“, Užice

Beograd, 08. maj 2018. godine –  Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli sto pod nazivom „Porez na imovinu iz ugla građana“ koji će se održati  15. maja, u Užicu, Čitalište Gradske biblioteke, Trg partizana 12, sa početkom u 10,30 časova. Pozvani su da se pridruže udruženja građana, mediji i zainteresovani građani iz Užica, Malog Zvornika, Ljubovije, Bajine Bašte, Čajetine, Nove Varoši, Sjenice, Čačka i Novog Pazara.

Ovaj događaj organizujemo u svrhu konsultacija i prikupljanja informacija od poreskih obveznika – građana, civilnog i biznis sektora, a u cilju formulisanja daljih predloga za unapređenje zakonodavnog okvira koji uređuje porez na imovinu. Želimo da dobijemo odgovore na pitanja kao što su: kako biste ocenili proces informisanja o poreskom zaduženju i plaćanju poreza? Da li su informacije dostupne, a procesi jasni? Da li znate koja su vaša prava i obaveze po ovom osnovu? Kako ocenjujete visinu poreza na imovinu? Kome idu sredstva od naplaćenog poreza na imovinu? Šta bi u postupku moglo da se izmeni, a da vam olakša plaćanje poreza na imovinu?

Takođe, ovim okruglim stolom želimo da posebno istaknemo značaj jačanja odgovornosti lokalnih vlasti (pružalaca usluga) prema građanima (poreskim obveznicima) kroz njihovo ohrabrivanje da poboljšaju dijalog sa građanima i podstaknu učešće građana u procesima donošenja odluka o korišćenju prihoda prikupljenih po osnovu  poreza na imovinu.

Ovaj događaj je deo projekta „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi IMG (International Management Group) uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i uz institucionalnu podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija  i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Program podržava četrdeset četiri (44) JLS u Srbiji u cilju povećanja naplate poreza na imovinu, odnosno sopstvenih prihoda, koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga građanima i privredi. Program sarađuje i sa 11 gradova u okviru političkog dijaloga na temu oporezivanja imovine i drugih povezanih pitanja u vezi sa upravljanjem lokalnim javnim finansijama koja su od značaja za razvojne potrebe lokalnih samouprava u Srbiji. Građanske inicijative pružaju organizacionu podršku za pet okruglih stolova sa građanima u Užicu, Kragujevcu, Paraćinu, Nišu i Sremskoj Mitrovici.

Molimo da prijavite vaše učešće na okruglom stolu u Užicu putem sledećeg linka https://goo.gl/forms/OusM6FH6EVvLh7bM2  najkasnije do 12.5.2018. 

Učesnicima koji dolaze iz mesta van Užica što povlači troškove putovanja biće izvršena refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte. 

 Detaljan dnevni red okruglog stola ćemo dostaviti svim prijavljenim učesnicima elektronskim putem do 13. maja.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se javiti kancelariji Građanskih inicijativa na 011/3284-188 ili putem mail adrese civin@gradjanske.org

 Pozivno pismo za okrugli sto – Užice