Poziv za učešće u SEKO mehanizmu za građansko društvo, medije i kulturu

sekoBeograd, 19. januar 2015. –  Građanske inicijative kao vodeća organizacija i partneri Nezavisno udruženje novinara Srbije i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije vas pozivaju da uzmete učešće u radu SEKO za građansko društvo, medije i kulturu. 

Saradnja sa Kancelarijom za evropske intergracije Vlade Republike Srbije (KEI) sa SEKO organizacijama podrazumeva konsultacije, učešće u radu sektorskih radnih grupa na kojima se pripremaju predlozi za korišćenje sredstava iz EU fondova, organizacija obuka, i sl, a Kancelarija za evropske integracije je glavni koordinator rada na nivou SEKO mehanizma.

Ovom prilikom pozivamo vas da uzmete učešće u radu SEKO za građansko društvo, medije i kulturu koju koordinišu Građanske inicijative, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije. Podsećamo vas da je SEKO mehanizam otvoren isključivo za organizacije civilnog društva i da samo oni koji su registrovani kao OCD mogu biti članice ove platforme. Da biste postali član naše SEKO platforme neophodno je da popunite prijavni formular.

SEKO mehanizam je uspostavljen 2011. godine kako bi se unapredio dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU.

Ukoliko ste stara članica SEKO, preuzmite poziv ovde.

Ukoliko prvi put aplicirate za učešće u SEKO, preuzmite poziv ovde.