“Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”

GI srpnkeu-uBeograd, 4.novembar, 2016.godine – Građanske inicijative, kao kooridinatori Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, danas su objavile analizu  “Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”. Ovaj dokument biće polazna osnova za dalje praćenje napretka u oblasti slobode medija.

PREUZMI DOKUMENT