Predstavljena Analiza “Suočiti se s prošlošću, opstati u sadašnjosti”: Položaj i potrebe civilnih žrtava rata u Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji

 Beograd, 2. decembar 2022.

Međunarodni konzorcijum nevladinih organizacija, uglavnom fokusiranih na rad na tranzicionoj pravdi, objavio je prvu analizu o proceni situacije i potreba civilnih žrtava rata u Srbiji, Kosovu i Severnoj Makedoniji pod nazivom “Suočiti se s prošlošću, opstati u sadašnjosti”.

Analiza je deo projekta „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“ (SIVV). Ovaj projekat je zajednička inicijativa koju na Kosovu, Srbiji i Severnoj Makedoniji sprovode Mirovni pokret PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ), Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), Građanske inicijative (GI) i Mirovna akcija (PA), a finansira Evropska unija u vrednosti od 982.000 EUR.

Ova analiza otkriva da se više od 20 godina od ratova i raspada Jugoslavije, rata na Kosovu 1998–1999. i oružanog sukoba u Severnoj Makedoniji 2001. godine, mnoge žrtve i druge grupe pogođene sukobom i dalje bore sa nasleđem koje je ostavila nasilna prošlost. Većina žrtava u tri zemlje i dalje traži obeštećenje, istinu, pravdu i društveno priznanje. Većina doživljava ozbiljne socio-ekonomske poteškoće, suočava se sa preprekama u ostvarivanju svojih prava i nosi se sa posleratnom traumom.

Žrtve rata i druge pogođene grupe dele slične potrebe – potrebu da se sazna istina o tome šta se dogodilo preminulima ili nestalima; da imaju pravnu podršku za traženje pravde za zločine; priznavanje njihovog statusa žrtve, bez obzira na njihovu etničku pripadnost; potrebu za ekonomskom i psihološkom podrškom; i memorijalizacijom prošlosti.

Da bi mogli da ostvare svoje prioritete i ispune svoju misiju, žrtvama rata i drugim pogođenim grupama takođe je potrebna tehnička podrška u sledećim oblastima:

• mapiranje i okupljanje drugih žrtava sa sličnim potrebama i iskustvima,

• uključivanje i druge generacije, tako da različite grupe mogu da se organizuju, zastupaju i zalažu za svoja prava

• finansijska podrška za održavanje njihove (ne)formalne grupe žrtava i uključivanje mlađih generacija u njihovu misiju

• jačanje kapaciteta u zagovaranju, lobiranju i razvoju kampanja

• razumevanje principa tranzicione pravde kako bi se njihova iskustva smestila u širi društveni kontekst, a istovremeno doprinela mirnijoj budućnosti

• svest i razumevanje rodnih aspekata stradanja i specifičnih potreba žena

• uspostavljanje partnerstava, kako sa drugim grupama žrtava tako i sa organizacijama civilnog društva, kako bi se pomoglo da se proširi njihov fokus u pogledu rodnih aspekata, ojača njihova pozicija zastupanja i poboljša veština upravljanja projektima

• tehnička pomoć udruženjima da ojačaju svoju finansijsku održivost, veštine upravljanja i ljudske resurse.

 Analiza takođe ukazuje na dodatna pitanja kojima se treba baviti šire, kao što su depolitizacija ratnih iskustava i misije žrtava, prepoznavanje rodnih aspekata stradanja i specifičnih potreba žena žrtava i preživelih i stvaranje kulture sećanja na nasilnu prošlost, zasnovanu na multiperspektivnosti.

Publikacija će biti predstavljena na odvojenim događajima u Prištini 29. novembra, Beogradu 2. decembra i 13. decembra u Skoplju. Dostupna je na engleskom, srpskom, albanskom i makedonskom jeziku.

Projekat SIVV finansira se kroz instrument Službe za spoljnu politiku EU (FPI) sa ciljem generisanja nacionalne i regionalne podrške procesima tranzicione pravde koji na smislen način integrišu potrebe i zahteve žrtava i drugih grupa pogođenih sukobom i koji efikasno suzbijaju mržnju i nacionalistički govor. Podrška FPI dopunjuje drugu pomoć EU u ovoj oblasti koja se finansira u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Svake godine, EU obezbeđuje preko 1,5 miliona evra finansiranja jurisdikcijama bivše Jugoslavije za izgradnju kapaciteta, domet, podršku žrtvama i potragu za nestalim licima. Krajnji cilj EU je podržavanje mira i stabilnosti vraćanjem poverenja među građanima i društvima, olakšavanjem pomirenja i dobrosusedskih odnosa.