Predstavljanje Drugog nacionalnog izveštaja o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji

Screenshot_3Beograd, 2. april 2014. – U utorak, 7. aprila biće predstavljen Drugi nacionalni izveštaj o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji prema standardima i indikatorima Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Izveštaj će biti predstavljen u Medija centru Beograd, sa početkom u 12 časova.

Na konferenciji će govoriti:

  • Maja Stojanović, Izvršna direktorka Građanskih inicijativa
  • Milena Banović, Šefica odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
  • Bojana Selaković, Menadžerka programa za javne politike, Građanske inicijative
  • Vladica Jovanović, Koordinatorka projekata za reformu javnih politika, Građanske inicijative

Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde koji određuju i uslovljavaju  razvoj civilnog društva u Srbiji. Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije sloboda, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

Infografik - Drugi nacionalni izveštaj o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji

Predstavićemo glavne nalaze i preporuke za ostvarivanje podsticajnog okruženja civilnog društva, i zajedno sa predstavnicima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom porazgovarati o perspektivama razvoja podsticajnog okruženja za civilno društvo u 2015. godini.

Posebnu pažnju na predstavljanju izveštaja  posvetićemo primeni Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa i transparentnosti finansiranja rada OCD na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

Izrada i predstavljanje Izveštaja deo su projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring” čiji je nosilac BCSDN a koji je podržala Evropska komisija. Građanske inicijative, kao članica BCSDN mreže, rade na praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Srbije.