Predstavljanje istraživanja o efektima građanskog vaspitanja

Beograd, 25. januar 2019. godine – Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete predstavljanju nalaza Građanskih inicijativa u vezi sa izvođenjem nastave građanskog vaspitanja u Srbiji.

U okviru projekta „Odbrana ljudskih prava u učionicama“, podržanog od strane organizacije Branitelji ljudskih prava (Civil rights defenders), Građanske inicijative su izradile analizu priručnika za nastavnike građanskog vaspitanja koji se koriste u školama u Srbiji, uz uporednu analizu pojedinih zemalja iz regiona i Evropske unije. U okviru istog projekata urađeno je istraživanje stavova opšte populacije o potrebi, značaju i efektima nastave građanskog vaspitanja.

Građansko vaspitanje uvedeno je, odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvete, na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2001/2002. godine, u prve razrede osnovnih i srednjih škola, kao fakultativan predmet, što je značilo da su učenici mogli da izaberu građansko vaspitanje, veronauku (koja je isto uvedena tada), oba ili nijedan od tih predmeta. Zatim je, 2006/2007 godine, doneta odluka da se ovi predmeti uvedu u sve razrede osnovnih i srednjih škola, kao obavezni izborni predmeti. To je značilo da učenici moraju da se odluče za jedan od ova dva predmeta. Predviđeno je da na početku svake školske godine učenici mogu da promene izbor. Građansko vaspitanje ocenjuje se opisno i za njega je predviđen jedan čas nedeljno. Uticaj nevladinog sektora bio je značajan u procesu uvođenja ovog predmeta, a prvi nastavni program napisan je na osnovu projekata i programa nevladinih organizacija. Nastavu građanskog vaspitanja mogu držati nastavnici koji su prošli treninge za držanje časova GV. Pored toga, Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika predviđeno je stalno usavršavanje nastavnika, u skladu sa potrebama obrazovanja i vaspitanja. Nastavnici su u obavezi da pohađaju seminare, stručne skupove, predavanja itd, kako bi unapredili svoje kompetencije. Međutim, nije utvrđen minimalni stepen obuka i znanja neophodnih za nastavnike i ne postoje zvanični udžbenici. Sve ovo, zajedno sa činjenicama da je predmet izborni i da se opisno ocenjuje, uz samo jedan čas nedeljno doprinosi da se GV ne shvata ozbiljno od strane učenika.

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni u četvrtak 31.01.2019. godine u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, sa početkom u 12 h.

Svojim prisustvom doprinećete debati o budućim koracima i načinima za unapređenje postojećeg stanja kada je reč o efektima građanskog vaspitanja u Srbije.

Možete se prijaviti za prisustvo slanjem mejla na ksenija@gradjanske.org najkasnije do srede, 30. januara.

Za učesnike van Beograda, biće obezbeđena refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pa vas molimo da prilikom refundacije priložite ili povratnu kartu ili potvrdu o visini cene povratne autobuske karte.