Predstavljanje Nacionalnog PAR monitora – Srbija 2017/2018

Beograd, 19. novembar 2018. godine – Na četvrtom sastanaku Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji, u organizaciji Centra za evropske politike, predstavljen je Nacionalni PAR monitor Srbija za 2017/2018. Sastanak je organizovan u okviru WeBER projekta.

Na sastanku su govorili Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije, Natalija Pavlović Šiniković, pomoćnik ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Milena Lazarević, programska direktorka i projektna menadžerka WeBER projekta, Centar za evropske politike, Miloš Đinđić, programski menadžer i vođa istraživačkog tima WeBERprojekta, Centar za evropske politike, Dragana Bajić, istraživačica, Centar za evropske politike, Ljiljana Uzelac, rukovodilac grupe za upravljanje reformom javne uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa i članica WeBER platforme za Srbiju i Danijel Dašić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

Programska direktorka i projektna menadžerka WeBER projekta Centra za evropske politike, Milena Lazarević, ocenila je da su najveći problemi u javnoj upravi u Srbiji netransparentsnost rada Vlade Srbije i političko postavljanje na visokopozicioniranih službenika u javnoj upravi.

Programska direktorka Građanskih inicijativa, Bojana Selaković, posebno se osvrnula na deo izveštaja o koordinaciji i izradi javnih politika. Istakla je da su nalazi u ovoj oblasti u skladu sa podacima kojima GI raspolažu. Uticaj OCD i građana na donosioce odluke je vrlo limitiran, čak i u oblastima koje se direktno tiču procesa priduživanja Srbije EU. Postojeći mehanizmi za dijalog imaju uglavnom samo formalnu svrhu, a vlast ne pokazuje istinsku spremnost da uvaži sugestije i predloge.

 

To sa jedne strane dovodi do pada poverenja u postojeće mehanizme i smanjivanje motivacije za učešće u procesima donošenja odluka, a sa druge stvara prostor za jačanje neformalnih građanskih grupa koji umesto dijaloga koriste vaninstitucionalna sredstva za pritisak.

 

Ona je takođe napomenula da je dosadašnji proces javne uprave na sistemski način podigao kapacitete nekoliko tačaka u okviru javne uprave (MDULS, Nacionalna akademija za javnu upravu, Republički sekretarijat za javne politike), a za sada nije urađena diseminacija i transfer znanja i dobrih praksi na one delove javne uprave koji su svakodnevno u direktnom kontaktu sa građanima.

 

Platforma WeBER okuplja 33 organizacije civilnog društva iz šest zemalja regiona, a projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje procesa reforme javne uprave – WeBER“ finansirali su EU i ambasada Holandije.