Predstavljen Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu

Beograd, 12.09.2017.godine –  TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), organizovao  je sastanak posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici beogradskih opština i civilnog društva sa teritorije glavnog grada.

Sastanak je otvorila programska direktorka Građanskih inicijativa Bojana Selaković koja je objasnila ulogu GI u Partnerstvu za otvorenu upravu i značaj ovog projekta za transparentno funkcionisanje javne uprave. Prisutnima se obratila i Zorica Rašković,  ispred TACSO kancelarije u Srbiji, koja je dodala da su napori da se uspostave procedure i transparentan sistem uz pravo javnosti da zna tekovine evropskih vrednosti.

Dragana Brajović, u ime MDULSa, predstavila je Inicijativu Partnerstvo za Otvorenu upravu i objasnila njen značaj Partnerstva i  dosadašnje rezultate, ali i aktivnosti koje predviđa Akcioni plan

Ona je predstavila svaku od mera II Akcionog plana, posebnu pažnju posvećujući obavezi izrade i objavljivanja uniformnih informatora o radu organa i institucija javne uprave. Jedna od najvažnijih novina koje očekuju više od 3700 institucija jeste obaveza objavljivanja Informator o radu u elektronskom obliku i na uniforman način, kako bi građanima bilo lakše da ih pronađu, upoređuju i analiziraju. Zbog ovoga će, izmenama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, biti proširen krug institucija koje će morati da objavljuju i redovno ažuriraju informatore o radu.

Takođe, mere iz II Akcionog plana predviđaju i obaveze izrade i objavljivanja građanskog i participativnog budžeta jedinica lokalne samouprave.

Brajović je posebno istakla da, iako je Inicijativa POU nacionalnog karaktera, za građane je najbitnije da se jedinice lokalne samouprave uključe u ovaj procec, i podsetila da su već započele aktivnosti koje za cilj imaju kreiranje modela lokalnih Akcionih planova za POU. S tim u vezi, Bojana Selaković je podsetila da je ključno da se OCD uključe u ovaj proces od samog početka, kao što je bio slučaj sa kreiranjem II nacionalnog AP.

Takođe, najavljene su inicijative za softverska rešenja za bolje i kvalitetnije obaveštavanje javnosti o informacijama od značaja koje pruža javna uprava. Predstavnici civilnog sektora i državne uprave dali su predloge kako usavršiti i pojednostaviti sistem podnošenja izveštaja.