Predstavnice Građanskih inicijativa na okruglom stolu o Optimizaciji javnog sektora u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Okrugli stoMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održalo je sastanak sa predstavnicima sindikata i drugim zainteresovanim stranama na temu optimizacije javnog sektora, u delu koji je u nadležnosti tog ministarstva. Na sastanku su izloženi predlozi kratkoročnih i srednjeročnih mera sa ciljem postizanja racionalizacije i optimizacije javnog sektora u obrazovanju i nauci.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, istakla je da je neophodno voditi računa da racionalizacija ne treba da se radi odvojeno od procene kvaliteta obrazovanja, kao i da ako se govori o racionalizaciji treba se osvrnuti na položaj veronauke. Veronauku predaje preko 3000 veroučitelja/ki, kao predmet koji je deo formalnog obrazovanja u sekularnoj državi, i koji doprinosi podeli dece na vernike i građane, a naročito u međuetničkim i međuverskim zajednicama.

U okviru kratkoročnih mera predlaže se smanjenje broja zaposlenih za 5%, od ukupno njih 150.000 kroz ukrupnjavanje fonda časova do pune norme i program otpremnina za tehnološke viškove. Izneti su i planovi za srednjeročne mere koji se sastoje od racionalizacije administracije, redefinisanja cifre minimuma i maksimuma broja đaka po odeljenju, promene nastavnih planova i programa i spajanja određenih predmeta u srednjim stručnim školama.