PREPORUKE ZA IZMENU ZAKONSKOG OKVIRA U POGLEDU SUKOBA INTERESA U SPROVOĐENjU JAVNIH KONKURSA ZA SUFINANSIRA NjE PROJEKATA MEDIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA

Beograd, oktobar 2021-

Na osnovu analize koja se odnosila na sukoba interesa kod dodele sredstava na konkursima za sufinansiranje programa medija i projekata udruženja, urađene su preporuke koje se tiču izmene zakonskog okvira u pogledu ove oblasti. Jedan od predloga podrazumeva izmenu člana 24 i  novi stav 24a Zakona o javnog informisanja i medija. Drugi predlog odnosi se na izmenub člana 8 i 10 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Preporuke je izradio tim koalicije Otvoreno o konkursima a detaljnije o njima možete pročitati u nastavku.