PRičam da me čuješ – okrugli sto za medije i PR menadžere/ke OCD u Srbiji

Beograd, 26. septembar 2017. godine – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva vas da prisustvujete okruglim stolovima PRičam da me čuješ, koje organizuje u okviru projekta Young Media: Media for and with young people.

Okrugli sto Pričam da me čuješ! treba da približi i poveže PR menadžere/ke u nevladinom sektoru sa novinarima i urednicima medijskog sadržaja u Srbiji. Cilj je da se izmeste perspektive jednih i drugih kako bi se stvorilo međusobno razumevanje posla onog drugog i olakša komunikacija između ove dve strane. Postavlja se pitanje kako PR menadžeri i menadžerke treba da kreiraju svoj sadržaj tako da medijima on bude zanimljiv, a sa druge strane kako da i mediji prepoznaju važnost sadržaja koji nevladin sektor komunicira.

Održaće se dva okrugla stola:

   10. oktobra u Nišu (Deli, Davidova 2a) sa početkom u 12:00h.

Agenda:

11:30-12:00 Dolazak i registracija učesnika/ca

12:00-13:00 Sesija: U cipelama onog drugog: Kako izgleda moj dan?

13:00-13:30 Koktel

13:30-14:30 Sesija: U rečima onog drugog: Kako izgleda moj tekst?

Učesnici/e:
  1.  Jelena Đukić-Pejić, Deutsche Welle
  2.  Jovana Đorđević, Megafon.co
  3.  Ljiljana Stojanović, Lokal Press
  4.  Mladen Velojić, Medija i reform-centar

Moderatorka:
Maja Galović, KOMS

 16. oktobra u Beogradu (88rooms, Takovska 49) sa početkom u 12:00h.

Agenda:

11:30-12:00 Dolazak i registracija učesnika/ca

12:00-13:00 Sesija: U cipelama onog drugog: Kako izgleda moj dan?

13:00-14:00 Ručak

14:00-15:00 Sesija: U rečima onog drugog: Kako izgleda moj tekst?

Učesnici/e:
  1.  Lidija Tomić, Deutsche Welle
  2.  Jovana Gligorijević, Vreme
  3.  Nebojša Trifunović, Lokal Press
  4.  Marija Vujković, Građanske Inicijative
  5.  Marija Stevuljević, EU info-centar

Moderatorka:
Maja Galović, KOMS

Aktivno učešće gostiju i gošći je dobrodošlo!

Ukoliko osećate da neko sa kim treba da sarađujete nema razumevanja za vas i obratno – ovaj okrugli sto treba da ponudi odgovor na to pitanje kako da se PR menadžeri u organizacijama civilnog društva i novinari i urednici bolje razumeju, a pogotovo kada su u pitanju teme koje se tiču mladih.

Za okrugli sto u Nišu prijavite se putem online formulara ovde do 5. oktobra 23:59h.

Za okrugli sto u Beogradu prijavite se putem online formulara ovde do 10. oktobra 23:59h.

Izvor: KOMS