PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Mi želimo da živimo sa vama, a ne pored vas

TACSO by Civic Initiatives header

Jedna od prvih organizacija koje su dobile licencu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluga dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama – Novi Pazar. Veliki problem koji je identifikovan u Novom Pazaru je nepostojanje dnevnog boravka i smeštaja osoba ometenih u razvoju.

Hrabro su započeli prikupljanje sredstava za objekat dnevnog boravka. Prvo je u saradnji sa Save the Children i UNICEF-om osnovana „Biblioteka igračaka“, a objekat se sada nalazi na površini od 800m2, uz podršku lokalne vlasti, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, BCIF, Evropske unije, Vlade Švajcarske – preko programa PRO i Progres, Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja Republike Srbije, Mirsada Jahovića – proslavljenog košarkaša, privatnih preduzetnika i građana Novog Pazara.

DSCN3907

Tahir Delić, sekretar Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno nerazvijenih osoba, smatra da je misija u podizanju svesti u lokalnoj zajednici o ovim licima i njihovim problemima i potrebama, stvaranje uslova za njihovu kontinuiranu rehabilitaciju, socijalizaciju i osposobljavanje za samostalan život prema preostalim sposobnostima i mogućnostima.“

„Jedan od prvih zadataka bio je da ustanovimo i napravimo evidenciju osoba ometenih u razvoju u tada opštini, sada gradu Novom Pazaru. Danas, nakon 35 godina postojanja, u gradu postoji 987 evidentiranih osoba ometenih u razvoju, svih kategorija ometenosti (lako, umereno, teže ometeno i sa kombinovanim smetnjama) i različite starosne dobi“ – rekao nam je Tahir Delić, sekretar Udruženja. „Kroz različite oblike aktivnosti, edukacije za roditelje i stručnjake, radno osposobljavanje i kreativne radionice za osobe ometene u razvoju, radionice psihosocijalne podrške roditeljima, javne nastupe, priredbe, izložbe radova lica ometenih u razvoju, rekreativne radionice i boravke u prirodi i još mnogo toga, otkrivao se i evidentirao sve veći broj osoba ometenih u razvoju.“Picture 003

On je preneo poruku drugim organizacijama koje se trenutno licenciraju i rade sa licima ometenim u razvoju da sve organizacije koje se kroz raznovrsne projekte bave rešavanjem problema građana ili grupa građana, treba da vrlo realno procene stvarne i realne potrebe i da se hrabro i energično bore za njihovo rešavanje.

 Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama – Novi Pazar je nevladina, nestranačka, sociohumanitarna organizacija koja je u Novom Pazaru osnovana 1981.godine, a čija je misija podizanje svesti lokalnoj zajednici o ovim licima, njihovim problemima i potrebama, stvaranju uslova za njihovu kontinuiranu rehabilitaciju, socijalizaciju i osposobljavanje za samostalan život.

 

Picture 006

 

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.

RC NOVI FOOTER