PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Važan je svaki dan

Prema statističkim podacima, od malignih bolesti u Srbiji svake godine premine oko 20.000 pacijenata, oko 33% pacijenata premine u bolnici dok za ostale pacijente ne postoje validni podaci o njihovom zbrinjavanju. Upravo ti skriveni pacijenti su jedan od gorućih problema u društvu jer njihove potrebe su medicinske ali i socijalne, psihološke i duhovne prirode. BELhospice centar je prva i jedina dobrotvorna organizacija u Srbiji koja već 13 godina potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje upravo ovim pacijentima i podršku njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje je aktivna i sveobuhvatna briga o onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma bolesti i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama.

Dva lekara specijalista, tri medicinske sestre, socijalni radnik, psiholog i koordinator za duhovna pitanja čine BELhospice multidisciplinarni tim koji potpuno besplatno zbrinjava pacijente u njihovim domovima i koji nastoji da obezbedi najveći mogući kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama kao i dostojanstvo u poslednjim fazama bolesti.

Od samog osnivanja, BELhospice se finansira isključivo iz donacija, kroz realizacije projekata i organizovanje humanitarnih događaja, te značajan deo BELhospice tima čini fandrejzing sektor koji organizuje dobrotvorne akcije i podiže svest javnosti o značaju palijativnog zbrinjavanja. Zahvaljujući donacijama pojedinaca i kompanija, sve usluge za pacijente i njihove porodice su u potpunosti besplatne.

U rad centra uključeno je preko 100 volontera koji su prošli volontersku obuku i koji čine neizostavan deo mnogobrojnih aktivnosti BELhospice centra. Jedan deo volontera se uključuje u rad sa pacijentima pružajući njima i njihovim porodicama socijalnu podršku.  Tako su naše volonterke Maša, Marina, Dušanka i Ana organizovale mini rođendansku proslavu za Angelinu, koja je pacijent BELhospice centra već pet godina, kako bi joj pružile dodatnu podršku posle odlaska u starački dom. Kao i veliki broj pacijenata koje posećuju volonteri, Angelina je sa svim volonterima izgradila sjajan odnos.

Drugi deo volontera pruža podršku fandrejzing timu u organizaciji humanitarnih događaja i aktivnosti. Prevođenje tekstova, osmišljavanje događaja, kontaktiranje potencijalnih donatora ili pomoć u administrativnim poslovima su sve načini na koji se BELhospice volonteri uključuju u rad centra.

Jedan od osnivača BELhospice centra, dr Nataša Milićević je jedina doktorka u našoj zemlji sa supspecijalizacijom iz palijativnog zbrinjavanja, te edukacija profesionalaca i šire javnosti o palijativnom zbrinjavanju takođe predstavlja jednu od važnih aktivnosti BELhospice centra. Kao jedan od partnera na projektu Evropske unije, BELhospice je učestvovao u sastavljanju Nacionalne strategije za palijativno zbrinjavanje.


Vizija BELhospice centra je da svi onkološki pacijenti u Srbiji, u odmaklim fazama bolesti, imaju pristup adekvatnom palijativnom zbrinjavanju kako bi im se umanjila patnja i sačuvalo dostojanstvo. Kako bi što veći broj pacijenata imao adekvatnu podršku a što veći broj profesionalaca stekao osnovna znanja i veštine iz palijativnog zbrinjavanja, u novembru 2015. godine pokrenuta je kampanja za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. Hospis je ustanova specijalizovana za usluge palijativnog zbrinjavanja koje podrazumava ne samo smeštaj pacijenta i predah za porodicu, već način na koji se vodi briga o onkološkom pacijentu, nezavisno od toga da li se nalazi u bolnici, staračkom domu ili kod kuće. U mirnom delu Beograda pronađena je lokacija na kojoj će se nalaziti budući hospis, koji će obuhvatati dnevni centar, ambulantu, edukativni centar, kancelarije timova za kućno zbrinjavanje, kao i stacionar sa 12 kereveta za smeštaj pacijenata.

 

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.