PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Zajedno gradimo bolju budućnost

Capture

DSCF3381 Asocijacija „Duga“ , koju su osnovali pripadnici LGBT populacije zajedno sa svojim prijateljima, postoji preko deset godina. Već deceniju ovo udruženje se bavi poboljšanjem uslova života LGBT populacije, a ključne aktivnosti u njihovom radu usmerene su na edukacije u manjim sredinama.

„Duga“ ima širok spektar delovanja. Ako izuzmemo glavni delatni cilj i ideju vodilju samog urduženja, a to je borba za ljudska prava LGBT osoba, u okviru svojih delatnosti udruženje se bavi pružanjem raznih vrsta usluga članovima, počev od kreiranja i pružanja zdravstveno-socijalnih usluga pripadnicima LGBT populacije i njihovim porodicama, preko njihovog ekonomskog osnaživanja,  do edukacije službenika državnih institucija.

„Kreiramo i pružamo one usluge koje su iz raznih razloga nedostupne LGBT osobama i njihovim porodicama, koje se neadekvatno pružaju u državnim institucijama i ne odgovaraju stvarnim potrebama LGBT osoba i njihovih porodica, ili uopšte ne postoje u našoj zemlji, a i te kako su potrebne“, rekao je Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije „Duga“.

DSCF3790-1Aleksandar ističe da je glavni problem, kada je LGBT populacija sa kojom radi u pitanju, neprihvatanje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pre svega od strane roditelja pripadnika a zatim i od društva u celini. „LGBT osobe kojima pružamo usluge upravo to navode kao najveći problem, jer kako mnogo njih kaže „sve je lakše kada imate podršku porodice“, a ona neretko izostane. LGBT osobe koje su prihvaćene od strane svojih porodica, uglavnom su prihvaćene i od strane društva i sredine u kojoj žive“.

Upravo iz tih razloga Asocijacija „Duga“ u svoj fokus stavlja edukaciju, pre svega radnika u sistemu socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, zatim policiju i, na kraju populaciju generalno uzev.          „Edukujemo ljude na temu adekvatnog pristupa u radu sa LGBT osobama. U sistemu socijalne zaštite do sada smo akreditovali dva trening programa u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu osnovni i napredni trening program za adekvatan pristup u radu sa LGBT osobama i njihovim porodicama. Osnovne treninge prošlo je 1037 stručnih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad i 3 Centra za porodični smeštaj i usvojenje, napredne treninge do sada je prošlo 206 osoba, koje su pohađale prvo osnovne. U sklopu našeg pilot projekta SOS LGBT telefon, edukovali smo 16 komandira organizacionih jedinica Policijske Uprave u Kragujevcu, koji se javljaju na SOS telefon, a do sada smo kroz setove treninga edukovali i oko 870 zdravstvenih radnika širom Srbije. Kroz Žive biblioteke sa LGBT „živim knjigama“ do sada smo edukovali o životu LGBT osoba više od 6000 osoba širom Srbije“, ističe Aleksandar.

Najveći problemi sa kojima se pripadnici LGBT populacije suočavaju predstavlja neprihvatanje. S obzirom na to Asocijacija „Duga“ bavi i ekonomskim osnaživanjem ove populacije jer, kako kažu iz udruženja, nijedna populacija koja nije dovoljno ekonomski snažna, ne može se adekvatno boriti za svoja prava. Budući da je jedan od glavnih problema i same Asocijacije „Duga“ upravo ekonomska održivost, trenutno rade na tome da se tržišno orijentišu osnivanjem socijalnog preduzeća.

„Baš zbog problema u okviru samih porodica LGBT osoba, 2011. godine pokrenuli smo program Sistem socijalne zaštite, koji ima za cilj rad sa adolescentima ali i sa porodicama na očuvanju porodičnih struktura. Godišnje prosečno imamo 17 zajedničkih slučajeva sa Centrima za socijalni rad, uglavnom maloletnih LGBT osoba i njihovih roditelja. Do sada sa našim intervencijama i velikim zalaganjem stručnih radnica i radnika Centara za socijalni rad, uspeli smo da sačuvamo porodičnu strukturu svih naših klijenata, i nijedno dete nije izmešteno iz svoje porodice. U svakom gradu u Srbiji u sistemu socijalne zaštite imamo bar po jednog edukovanog pravnika, socijalnog radnika i psihologa, koji su prošli naše treninge i vrlo brzo mogu odgovoriti na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“, kaže Aleksandar iz Asocijacije.DSCF3699

Budući da imaju odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, koja izlazi u susret zahtevima udruženja i već godinama ih podržava njihov rad, dalji planovi članova Asocijacije „Duga“ usmereni su na proširenje aktivnosti u okviru programa socijalne zaštite, intenziviranje saradnje sa lokalnom samoupravom, organizovanje multisektorskih treninga na lokalnom nivou, proširivanje kapaciteta društva i  ekonomsko osnaživanje LGBT populacije.

Neke od njihovih aspiracija su da budu organizacija koja, pre svega, brine o korisnicima svojih usluga i ima nacionalni uticaj, što se može postići samo zajedničkom edukacijom i zajedničkim zalaganjem za bolju budućnost svih.

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u ime konzorcijuma koji čine Građanske inicijative, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Kuća ljudskih prava i Fondacija Dokukino

Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  •  e-mail: info.rs@tacso.org
TACSO kancelarija u Srbiji, Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  • e-mail: info.rs@tacso.org

TACSO projekat se sprovodi u okviru konzorcijuma koji vodi FCG SIPU International AB Sweden