Prijatelji Srbije u poseti Nacionalnom konventu o EU

NKEU parlamentarci Klub prijatelja Srbije

Beograd, 08.jul, 2016.godine – Nacionalni konvent o EU ocenjen je veoma pozitivno na današnjem sastanku predstavnika NKEU i neformalne grupe „Prijatelji Srbije“ koju čine poslanici Evropskog parlamenta.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo obe strane zbog skorog otvaranja poglavlja 23 i 24 na kojima počiva vladavina prava i unutrašnje uređenje Srbije kao države. Nakon sastanka u Briselu na kome su se predstavnici NKEU aktivno zalagali za otvaranje poglavlja 23 i 24, potvrđeno je da je efekat posete bio pozitivan.

Predstavnici Evropskog parlamenta upoznati su sa strukturom i načinom funkcionisanja Konventa, rezultatima dosadašnjeg rada kao i zvaničim procedurama kojima je NKEU i formalno priznat kao važan akter u procesu pregovora. Zanimalo ih je i kakva je saradnja organizacija civilnog društva u regionu.

Drugi deo sastanka bio je posvećen medijima i medijskim slobodama u Srbiji. Sa predstavnicima Evropskog parlamenta sastali su se članovi Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije NKEU koju vode Građanske inicijative i predstavnici medija i medijskih organizacija.

Na sastanku je rečeno da medijsku sliku Srbije karakteriše upitan kvalitet medijskih zakona, ekplozija vulgarnih, tabloidnih medija, te da su mediji skloni samocenzuri i da su novinari ugroženi. Predloženo je da se ova pitanja posebno tretiraju u godišnjem Izveštaju o napretku Evropske komisije. Najavljena je izrada nove medijske strategije, čime će se ova Međusektorska radna grupa NKEU posebno baviti.

Predstavnici Evropskog parlamenta dele zabrinutost povodom ovakve situacije na medijskoj sceni Srbije.

Vest preuzeta sa http://eukonvent.org/prijatelji-srbije-u-poseti-nacionalnom-konventu-o-eu/