Prijavite se za trening iz oblasti zaštite javnog interesa u informisanju i praćenja potrošnje javnih fondova u medijskom sektoru u Srbiji

Balkanska istraživačka mreža BIRN Srbija u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i fondacijom „Slavko Ćuruvija“ poziva predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave na trening iz oblasti zaštite javnog interesa u informisanju i praćenja potrošnje javnih fondova u medijskom sektoru u Srbiji.

Vreme: 17-19. maj/ 26-28. maj
Mesto: Beograd, ime hotela će biti naknadno potvrđeno

Opšti cilj ovih treninga je podizanje nivoa znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva da se uključe u kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika, sa posebnim fokusom na:

  1. uključivanje građana u formulisanje i praćenje javnog interesa u informisanju i
  2. praćenje potrošnje javnog novca u medijskom sektoru.

Zašto je ova tema važna i zašto je bitno da se uključite?

Država, kroz upravljanje budžetskim novcem, treba da utiče na stvaranje povoljnog okruženja za razvoj pluralističkih medija i podizanje kvaliteta javnog informisanja. Državni novac treba da obezbedi da se teme od javnog značaja obrađuju na kvalitetan i inovativan načun, u interesu građana. Anomalija sistema je da je ovaj novac jednak ili veći od vrednosti realnog tržišta i zato je presudan fator opstanka medija. Na ovaj način mnogi mediji su finansijski zavisni od države, što utiče na kvalitet i objektivnost njihovog izeštavanja i ne unapređuje javno informisanje.

Koncept treninga

Projekat uključuje organizaciju trodnevnog treninga u dva različita termina za dve različite grupe polaznika. Prvi trening će biti organizovan u periodu od  17. do 19. maja, a drugi u periodu od 24. do 26. maja 2017. godine.

Teme koje će biti pokrivene u okviru treninga su:

  1. Prvi trening – Načini uključivanja građana u formulisanje i praćenje javnog interesa u informisanju
  2. Drugi trening – Istraživačke tehnike i monitoring potrošnje budžetskog novca na medije

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen tim liderima, projekt menadžerima, koordinatorima i istraživačima organizacija civilnog društva, koji su zainteresovani i motivisani da unaprede svoja znanja i veštine iz oblasti medijskih politika, praćenja potrošnje budžetskog novca i participacije građana u donošenju odluka, pre svega na lokalnom nivou. Poželjno je da učesnici radionica imaju neka predznanja i iskustva iz navedenih oblasti, ali nije od presudnog značaja za izbor učesnika. Ukupno će biti odabrano 40 predstavnika organizacija, odnosno 20 po treningu. Iz svake organizacije moguće je prijaviti jednog kandidata.

Nakon treninga zainteresovani polaznici i OCD koje predstavljaju imaće mogućnost da nastave saradnju sa Konzorcijumom na ovom projektu.

Za polaznike prvog treninga biće organizovan poziv za podnošenje projektnih prijava iz oblasti koje su pokrivene temom ovog treninga. Nezavisna konkursna komisija će na osnovu  evaluacije projektnih prijava dodeliti 10 grantova u maksimalnoj vrednosti do 3.500 EUR po unapred definsanim kriterijumima ocenjivanja.

Deset polaznika drugog treninga imaće mogućnost da budu angažovani kao istraživači, koji će uz mentorsku podršku, realizovati monitoring potrošnje javnog novca u medijskom sektoru na odabranom uzorku širom Srbije.

Prijave:

Prijave se mogu dostaviti putem e-maila na adresu: lada.vucenovic@birn.eu.com.

Rok za dostavljanje prijava za oba treninga je 05. maj 2017. godine.

Prijava treba da sadrži:

  1. CV – informacije o formalnom i neformalnom obrazovanju i profesionalnom iskustvu pojedinca
  2. Popunjen prijavni formular

Troškovi prevoza, smeštaja i ishrane tokom treninga su u potpunosti pokriveni od strane organizatora.

Detaljna agenda će biti naknadno dostavljena.

Više informacija o konkursu možete dobiti na telefon: 011/ 40 30 320.

Trening se izvodi u okviru projekta Javni novac za javni interes (Public Money for Public Interest), koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.