Prilozi Građanskih inicijativa javnoj raspravi o predizbornom izveštavanju

Beograd, 25. decembar 2019. godine – Građanske inicijative su uputile priloge za javnu raspravu povodom REM-ovog Nacrta pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje uz osnovnu zamerku da Pravilnik mora da važi i za komercijalne emitere sa nacionalnom pokrivenošću, kao i da nisu precizirirani jasni mehanizmi za sprečavanje „funkcionerske kampanje”.

U prilozima upućenim REM-u traži se da se Nacrtom pravilnika ingerencije REM-a moraju proširiti i na komercijalne pružaoce medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću.

Smatramo da je Nacrt pravilnika nejasan i neodređen u delu koji se odnosi na „zabranu prikrivenog ili posrednog preporučivanja izbornih lista ili kandidata” i da predviđena rešenja ne garantuju da do takvih zloupotreba neće doći.

Građanske smatraju da se Nacrtom pravilnika ne definišu u dovoljnoj meri mehanizmi sprečavanja takozvane  „funkcionerske kampanje”, kao i da je Nacrt nejasan i neodređen u delu koji se odnosi na „zabranu prikrivenog ili posrednog preporučivanja izbornih lista ili kandidata”.

U prilozima se naročito ističe da u delu “Informisanja o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista ili kandidata” otvara se prostor za zloupotrebe time što se emiterima ostavlja sloboda da ostvaruju „proporcionalnu jedankost” na način što će, kako se navodi u Nacrtu pravilnika „ostvariti usklađenost programa sa značajem političkih stranaka odnosno kandidata”.

Tekst Priloga možete preuzeti u nastavku.