Prioriteti EU podrške organizacijama civilnog društva – konsultativni sastanak

Beograd, 23.oktobar, 2015.godine – Kancelarija za evropske integracije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i TACSO kancelarija u Srbiji organizovali su juče konsultativni sastanak radi diskusije o prioritetima EU podrške  organizacijama civilnog društva koji će biti deo programa podrške 2016-2017. godine za OCD.

Programi podrške za OCD za period 2014-2020 se počev od 2014. godine programiraju na dvogodišnjem nivou. Osnovni strateški dokument za prioritizaciju podrške OCD predstavlja Vodič EU za podršku organizacijama civilnog društva u zemljama proširenja za period 2014-2020. godine. U nastavku se nalazi link na tekst Vodica:http://www.tacso.org/doc/doc_guidelines_cs_support.pdf, d. Cilj konsultativnog sastanka je bolje razumevanje okvira koji se mora slediti u izradi programa podrske za 2016. i 2017. godinu.

U uvodnom del20151022_114233u, Bojana Selaković, ispred TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, predstavila je EU smernice za podršku organizacijama civilnog društva u zemljama proširenja za period 2014-2020. godine i prioritete za Srbiju.

Pored diskusije o prioritetima programa, predstavnica Delegacije EU u Republici Srbiji, govorila je o logici poziva i pružila najnovije informacije u vezi podrške EU organizacijama civilnog društva.

U nastavku, prisutni su mogli da obave konsultacije sa predstavnicima TACSO LAG grupe, kao i sa predstavnicima konzorcijuma u okviru SEKO mehanizma.