Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite

076-JPSU_finalPreuzmi publikaciju (.pdf)

U Priručniku je dat kratak prikaz sistema socijalne zaštite u Srbiji, objašnjen je proces standardizacije za pružanje usluga socijalne zaštite, postupak licenciranja i detaljan opis koraka koje udruženja građana treba da savladaju da bi stekle licencu. Posebno je objašnjeno na koji način se pružaju usluge socijalne zaštite u zajednici. Budući da je projekat realizovan na teritoriji šest opština u Zlatiborskog i raškog okruga, dat je kratak prikaz rezultata analize potreba i resursa za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite u ovih šest opština, izazovi i mogućnosti sa kojima se udruženja u ovim opštinama susreću. Istovremeno, iskustva iz ovg regiona mogu da posluže kao izvor informacija za sva udruženja u Srbiji, koja žele da se bave pružanjem usluga socijalne zaštite.