Priručnik za uključivanje OCD u proces donošenja propisa

Beograd, 26. decembar 2021.

 

Pred vama se nalazi Priručnik za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja
propisa, čiji je cilj da podstakne angažovanje građanki i građana u procesima odlučivanja u
društvu.

Kroz ovaj kratki vodič nastojimo da zainteresovane organizacije i aktiviste
informišemo o tome šta su njihova prava, a šta obaveze države kada je u pitanju učešće
javnosti u planiranju i kreiranju politika. Takođe, kako bismo, pored onoga što je predviđeno
slovom zakona, pokazali kakvi su realni dometi građanskog angažmana, istakli smo i primere
dobre prakse komunikacije i saradnje između države i OCD na različitim nivoima – od
pružanja tačnih i blagovremenih informacija o radu državnih organa kao osnovnog
preduslova za sve dalje korake, do partnerstva kao najvišeg nivoa međusobne saradnje
između javnog i civilnog sektora.

Priručnik možete preuzeti ovde: PRIRUČNIK Uključivanje OCD u procese donošenja propisa.