Privođenje Aleksandra Jovanovića Ćute je gušenje građanskog aktivizma

Beograd, 11. mart 2021. godine

Platforma „Tri slobode” najoštrije osuđuje privođenje građanskog aktiviste inicijative Odbranimo reke Stare (ORSP) planine Aleksandra Jovanovića Ćute i zahteva da Ministarstvo unutrašnjih poslova hitno građanima pruži objašnjenje postupanja svojih službi u ovom slučaju.

Saslušanje Jovanovića od strane Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) nakon njegovog gostovanja u emisiji „Utisak nedelje” predstavlja najgrublje kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Navodna potreba za prikupljanjem obaveštenja od građanina zbog mogućeg izvršenja krivičnog dela nakon Jovanovićevih najava da će u Beogradu biti organizovan skup pod nazivom „Ekološki ustanak“ i da je u svojoj borbi za zdravu životnu sredinu spreman da blokira i određene saobraćajnice samo su pokriće za otvoreno gušenje sloboda i građanskog aktivizma.

Na ovaj način direktno je ugroženo pravo na slobodu izražavanja, stavljajući ljudima do znanja da mogu snositi pravne posledice zbog iznošenja ličnih stavova i mišljenja. Takođe je ugrožena i sloboda udruživanja, imajući u vidu da ovo nije prvi slučaj, već samo nastavak permanentnog institucionalnog pritiska kojem su aktivisti inicijative ORSP izloženi već godinama. Imajući u vidu da je cilj ovakvih pritisaka i preventivno odvraćanje od budućeg aktivizma, kao i da je motiv konkretnog privođenja najava masovnog ekološkog skupa, jasno je da je na ovaj način takođe ugrožena i sloboda okupljanja građana, čime se u potpunosti sužava prostor za udruženo delovanje aktivnih građana koji žele da utiču na sve aspekte društvenog života.

Organizacije okupljene oko platforme „Tri slobode” poručuju da Ministarstvo unutrašnjih poslova javnosti duguje objašnjenje zbog čega je Jovanović priveden, ko je njegovo privođenje naložio, a pogotovo zbog kojih okolnosti je prikupljanje obaveštenja od njega sprovedeno od strane Službe za borbu protiv organizovanog kriminala  (SBPOK), u čijoj nadležnosti je otkrivanje i sprečavanje tačno određenih, najtežih krivičnih dela. Izražavamo nadu da je MUP konačno postao zainteresovan za nezakonito postupanje institucija i pojedinaca o kojima je Jovanović javno govorio poslednjih meseci i godina, ali takođe apelujemo na nadležne organe da svoju zainteresovanost iskazuju na način koji ne ugrožava aktiviste i sve građane Republike Srbije.

 

 

Platforma Tri slobode ima za cilj da doprinese demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana kroz zaštitu i  promociju slobode udruživanja, okupljanja i informisanja. Platformu čine: Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Trag fondacija, Naša zadužbina, Srbija u pokretu, Novi optimizam, Centar za praktičnu politiku, Slavko Ćuruvija fondacija, Autonomni ženski centar, A11, Helsinški odbor, Catalyst Balkans, NKD, Partneri Srbija.