Procena potreba organizacija civilnog društva 2019.

Beograd, 4. oktobar 2019. godine –

Broj udruženja građana raste iz godine u godinu, ali postoji jaka polarizacija sektora i sve veći broj GONGO i PONGO organizacija

 Pred vama su rezultati istraživanja „Procena potreba organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u 2019. godini“, koje su sprovele Građanske inicijative kroz porojekat Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji, uz podršku Evropske unije. Ovo je prvi od dva izveštaja koji će biti izrađeni tokom trogodišnjeg trajanja projekta (2019 – 20121).

Tim Građanskih inicijativa od 2013. godine prati stanje u sektoru civilnog društva i primenom metodologije Monitoring Matrix-a priprema izveštaje o promenama u pravnom okviru, ali i o trendovima i iskustvima iz prakse udruženja, posebno u oblastima slobode udruživanja, okupljanja i informisanja, finansiskoj održivosti i saradnji sa Vladom.

Kroz prethodne izveštaje je moguće utvrditi kako se prostor za delovanje civilnog društva postepeno sužavao i kako su nedemokratske prakse dovele do brojnih neregularnosti u javnim konkursima za finansiranje udruženja građana, napada i kampanja protiv aktivista i formiranja sve većeg broja vladinih nevladinih organizacija (GONGO) i političkih nevladinih organizacija (PONGO).

Sa druge strane, o deklarativnom izjašnjavanju vlasti Srbije da je posvećena vrednostima Evropske unije i naporima da se kroz proces pristupanja usaglasi pravni okvir ne svedoče činjenice, kao što se može videti kroz izmene Zakona o javnom okupljanju, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, izboru Poverenika za informacije od javnog značaja, nedostatku skupštinske debate i drugim primerima koji su pobrojani u tekstu.

Navedeni zabrinjavajući trendovi rezultirali su, između ostalog, i kreiranjem platforme Tri slobode u aprilu 2019. godine, koju je potpisalo dvadeset OCD. Cilj platforme je zajednička borba protiv napada na aktiviste i zaposlene u OCD, širenja lažnih vesti i informacija o njihovom delovanju, kao i borba za snažniji uticaj na donosioce odluka o temama koje se tiču delovanja OCD.

Najvažniji rezultati ovog istraživanja u odnosu na prethodne jesu da se povećao broj udruženja građana i da taj broj raste iz godine u godinu, ali da pored toga postoji jaka polarizacija sektora i sve veći broj GONGO i PONGO organizacija. Veliki broj udruženja svoje aktivnosti zasniva na dobrovoljnom radu članova. Utvrđena je veza između podataka o godini nastanka i, u vezi s tim, tema kojima se udruženja bave, njihove tehničke opremljenosti i geografske rasprostranjenosti, članstva, strukture finansiranja, obrazovne strukture onih koji u udruženjima rade itd. Svi dobijeni podaci nam pokazuju da postoji opšti nedostatak strateških pravaca u radu udruženja, što pored jakog trenda sužavanja prostora za građansko delovanje, može biti poslednica i ukrupljavanja donatorske podrške.

Veliki broj udruženja još uvek ima velika očekivanja od države, kako u smislu obezbeđivanja podsticajnog okruženja za njihov razvoj (pravni i poreski okvir), tako i u smislu finansiranja, što je ostalo nepromenjeno u odnosu na nalaze iz prethodnog izveštaju. Ovaj podatak nam govori da je potrebno obezbediti nove načine finansiranja udruženja, kao i raditi na jačanju njihovih kapaciteta za otvaranje prema alternativnim načinima održivosti, na primer kroz filantropska davanja, članstvo, donacije, socijalno preduzetništvo itd.

Interesantan je podatak da udruženja navode da redovno uključuju građane u svoje aktivnosti i u pripremu svojih aktivnosti, dok sa druge strane ispitani građani kažu da nisu učestvovali u radu/aktivnostima OCD, osim evenutalnih donacija humanitarnim organizacijama. Ovaj podatak govori o postojanju diskrepance između razumevanja uloge OCD između građana i samih OCD.

Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji (RC) ima ulogu da pruži podršku organizacijama civilnog društva i nefomalnim grupama u Srbiji kroz programe jačanja kapciteta, mentorsku podršku i osnaživanje za učestvovanje u procesu odličivanja i donošenja porpisa. Ovo istraživanje treba da obezbedi kredibilitet i osnovu za rad RC-u, uvažavajući nalaze o potrebama civilnog društva u Srbiji. Takođe, ovaj izveštaj treba da služi i donatorima prilikom kreiranja donatorskih strategija, ali i organima državne uprave koji finasiraju programe i projekte udruženja građana.

Projekat Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji sprovodi konzorcijum organizacija koje predvode Građanske inicijative, sa Lokalnim resurs centrima Foca iz Požege, Narodni parlament iz Leskovca i Bečejsko udruženje mladih (BUM) iz Bečeja, i u saradnji sa partnerima Trag fondacija, Catalyst fondacija, Srbija u pokretu i Centar za socijalnu politku.

Ceo Izveštaj o potrebama civilnog društva u Srbiji možete preuzeti u nastavku.