Program podrške socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih

Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade deo je projekta Podsticanje zapošljavanja mladihkoji se sprovodi u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Program pruža priliku da preduzeća dobiju stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, razviju saradnju sa GIZ-om i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Program je namenjen socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade (18-35 godina), zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti.

Šta dobijaju preduzeća u okviru programa:

  • Sveobuhvatnu analizu poslovanja i kapaciteta preduzeća, identifikovanje ključnih problema u poslovanju, podršku u definisanju ciljeva strateškog razvoja preduzeća i plan konsultantske podrške koja će omogućiti stabilan rast i maksimiziranje prihoda preduzeća;
  • Dugoročnu i stratešku podršku od strane biznis konsultanata sa iskustvom u višim nivoima menadžmenta korporativnog okruženja ili u uspešnom vođenju sopstvenog biznisa;
  • Mogućnost da konkurišu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava neophodnih za razvoj poslovanja (opremu, alate, repromaterijal, sirovine itd.);
  • Priliku da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.

 

Kako se prijaviti?

Slanjem prijave na e-mail adresu office@smartkolektiv.org do 29.09.2017.godine u 23:59 časova.

Detaljnije smernice za konkurs podrške socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih možete da preuzmete ovde: YEP SP Smernice za konkurs

Formular neophodan za prijavu na konkurs možete da preuzmete ovde: YEP SP Prijavni formular

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDE.

Izvor: Podsticanje zapošljavanja mladih