Program podrške za socijalna preduzeća “Ideja za bolje sutra”

Otvoren je novi ciklus programa Ideja za bolje sutra!

Program sprovode Ana i Vlade Divac, UniCredit fondacija, UniCredit Banka i Smart kolektiv.

U okviru programa socijalna preduzeća imaju priliku da dobiju grantove do 7.000 evra i sveobuhvatnu podršku u razvoju svog poslovanja.

Kome je namenjen konkurs:

  • Svim pravnim licima koja deluju po principima socijalnog preduzetništva, kao što su male zadruge, udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, zanatske radionice, poljoprivredna gazdinstva.
  • Preduzećima koja proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i koja imaju pozitivan uticaj na društvo kao glavni razlog ekonomskih aktivnosti. Preduzeća koja imaju potencijal da predstavljaju Srbiju na najbolji način.

Konkurs je otvoren do 7. jula 2017.

Stručna komisija će na osnovu ustanovljene socijalne komponente, inovativnosti predloženih ideja, preduzetničkog duha i održivosti projekta, izabrati od 5 do 7 najboljih ideja.

Spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti sa sajta www.fondacijadivac.org, www.unicreditbank.rs i www.smartkolektiv.org, a prijava se šalje popunjavanjem formulara na linku: http://www.divac.com/ideja.