Program strateškog parničenja u vezi sa ostvarivanjem prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije

Praxis, Equal Rights Trust (ERT) i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozivaju advokatkinje i advokate da učestvuju u Programu strateškog parničenja u vezi sa ostvarivanjem prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije.

Svrha ovog Programa je podrška advokatima i advokatkinjama u korišćenju strateškog parničenja u okviru domaćeg pravosudnog sistema, radi poboljšanja pravnog okvira za ostvarivanje prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije. Program nastoji da poveća broj advokata i advokatkinja spremnih da pokrenu postupke u vezi sa slučajevima kršenja prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije, da unaprede sudsku praksu u vezi sa slučajevima kršenja prava na ravnopravnost i zabranu diskriminacije u Srbiji, i da olakšaju veći pristup pravdi žrtvama diskriminacije.

Prijave se mogu podneti do 15. septembra 2017. godine u 17 h.  Trodnevna radionica održaće se od 16. do 18. oktobra 2017. godine u Beogradu.

Ova aktivnost deo je projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, koje ERT, Praxis i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda realizuju uz podršku Evropske unije preko EIDHR-a u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine.

Više o svemu možete pronaći ovde: Call for Lawyers to Join the Strategic Litigation Program on Equality and Non-Discrimination in Serbia