PRVA POMOĆ za vidljivost OCD – DIGITAL MEDIA TOOLKIT

 

 

 

 

Tim za komunikaciju TACSO resursnog centra Građanskih inicijativa pripremio je mini priručnik sa praktičnim primerima za organizacije civilnog društva koje nemaju iskustva iz oblasti komunikacija, odnosa sa javnošću i društvenim mrežama. Nadamo se da će vam biti koristan i očekujemo vaše komentare i sugestije.

 

PREUZMITE PRIRUČNIK