Punoletstvo i zrelost građanskog vaspitanja: Evaluacija efekata

Beograd, 20. septembar 2019. godine – 

Naziv: Punoletstvo i zrelost građanskog vaspitanja: Evaluacija efekata

Autori : Aleksandar Baucal, Kaja Damnjanović, Tamara Džamonja Ignjatović, Zoran Pavlović

Godina: 2019.

Ovo istraživanje nadovezuje se na evaluaciju predmeta građanskog vaspitanja koja je sprovedena 2009. godine. Skoro 10 godina kasnije, ponovljeno je istraživanje o ishodima izvođenja nastave građanskog vaspitanja i novi podaci su upoređeni sa ranijim rezultatima, kako bi se utvrdilo do kakvih je promena došlo kada je reč o statusu i efektima ovog predmeta. Preuzmite publikaciju i saznajte šta se to promenilo u odnosu na istraživanje iz 2009. godine i kakvo je stanje u nastavi građanskog vaspitanja 10 godina kasnije.

Publikacija je nastala u okviru istraživanja koje su sprovele Građanske inicijative, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders.