Radionica u oblasti Starteškog planiranja UG Roditelj

U Somboru je za vikend, 18. i 19.3, održan bazični trening – Radionica u oblasti Starteškog planiranja, u Sali za radionice UG „Zajednica“.

U radionici je učestvovalo 6 članova UG „Roditelj“ iz Sombora. Trenerica je bila Marinela Šćepanović. Radionica je bila veoma uspešna; učesnici su sa puno entuzijazma radili na analizama i definisanju elemenata svog budućeg strateškog plana.

Evaluacija je pokazala da su svi učesnici veoma zadovoljni svojim saznanjima i koristima
od učešća u radionici, radom trenerice i uslovima pod kojima je radionica održana.

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa uz podršku TACSO kancelarije u Srbij
i
raspisao je poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva. Cilj ovog programa je jačanje organizacija civilnog društva za strateško planiranje i javno zastupanje, kako bi u potpunosti ostvarile svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju.