Radni sastanak Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija NKEU

Beograd, 25. maj 2018. godine – Sastanak su otvorile Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih Inicijativa i koordinatorka Međusektorke grupe za slobodu izražavanja i medija NKEU.

Na prvoj sesiji, posvećenoj izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, kao temi koja je izuzetno važna za celo društvo, jer trenutne izmene zakona narušavaju dostignute standarde prava javnosti da zna, učestvovali su Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Gajin, Milan Antonijević koordinator RG za Poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Pavle Dimitrijević iz CRTE. Panel je moderirala Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa.

Saša Gajin kao autor analize dosadašnje primene zakona sa preporukama za njegovu izmenu i dopunu naručenu od MDULS i MP, smatra da ono što fali trenutnom zakonskom rešenju jeste primena. Smatra da on kao autor ne može da predstavlja stavove vlade i da ono što je njegovo ekspertsko mišljenje jeste da se aktuelnim zakonom ne može zadovoljiti pravo javnosti da zna. “Osnovni deficit ovog zakona je arbitrarnost odluka Poverenika” naveo je Gajin. Rešenje vidi u razvijanju pravne konstrukcije koja se odnosi na odmeravanje javnog interesa.

Stanojla Mandić zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, izrazila je žaljenje što predlagači zakona nisu prisutni. “Smatram da sadašnji nacrt zakona ne prati analizu koju je napisao kolega Gajin”. Takođe, smatra da je najveći problem neizvršavanje, odnosno selektivno izvršavanje odluka Poverenika, a predložene izmene i dopune Zakona ne daju adekvatno rešenje ovog problema.”Očekujemo da će Ministarstvo uvažiti preporuke Poverenika, jer ovakvo zakonsko rešenje ne vodi unapređenju zakonodavnog okvira, već naprotiv narušavanju dostignutih standarda ljudskih prava.” navela je Mandić

Milan Antonijević osvrnuo se na usklađivanje predloženih izmena i dopuna Zakona sa AP za Poglavlje 23.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da pored navedenih problema koji se odnose na neizvršavanje rešenja postoje i drugi problemi poput lažnih tvrdnji i drugih zakonskih propisa koji narušavaju zakonske odredbe iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

O inicijativi grupe udruženja “Odbrani pravo na informacije – da javno ne bude tajno” govorio je Pavle Dimitrijević iz CRTE. “Inicijativa je pokrenuta jer izmene i dopune Zakona predstavljaju još jedan u nizu pokušaja obesmišljavanja rada nezavisnih institucija kao što je Poverenik” naveo je Dimitrijević.

Panel diskusija završena je stavom da se mora nastaviti dijalog sa nadležnim Ministarstvom. “Mora se vršiti pritisak i tražiti da se MDULS odredi prema našim predlozima.”, zaključila je Bojana Selaković.

Druga sesija bila je posvećena novoj medijskoj strategiji – kako osigurati kvalitet procesa i predloga rešenja. Na panelu su govorili Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Gordana Janković iz OEBS-a, Tamara Filipović iz NUNS-a i Tanja Maksić iz BIRN-a. Moderatorka panela bila je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i koordinatorka Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija NKEU.

Aleksandar Gajović istakao je da je Ministarstvo spremno da učestvuje i doprinese radu na novoj strategiji, ali na pitanje šta se trenutno događa sa strategijom i formiranjem nove Radne grupe naveo je da nema odgovor.

“OEBS će biti i facilitator i monitor procesa izrade nove Medijske strategije” istakla je Gordana Janković iz OEBS-a. Pozvala je sva medijska i novinarska udruženja da se uključe u novi proces jer će, ovog puta, taj proces biti mnogo kompleksniji i inkluzivniji. Takođe, navela je da država do kraja godine planira da završi rad na Medijskoj strategiji.

Tamara Filipović, ispred NUNS-a govorila je o Alternativnoj medijskoj strategiji na kojoj su pet novinarskih udruženja radili zajedno sa medijskim ekspertima iz medijske zajednice i civilnog sektora nekoliko poslednjih meseci. “Prethodna medijska strategija je bila nedorečena, nedosledno primenjivana i zloupotrebljavana”, istakla je Filipović.

Tanja Maksić iz BIRN-a nastavila je više o tome, sa osvrtom na ključne probleme koji postoje, a to su: uređenje sistema projektnog sufinansiranja medija, promena Pravilnika o konkursima, uređenje sistema javnih nabavki, neprepoznavanje značaja lokalnog medijskog informisanja, problem medijske koncentracije i neuređenog registra medija.

Na pitanje za sve paneliste koliko, i zašto je, u proces izrade nove Medijske strategije uključena Suzana Vasiljević, savetnica za medije Predsednika Republike Srbije, odgovoreno je da se ne zna u kom kapacitetu i da li će ona uopšte učestvovati.

 “Proces izrade nove Medijske strategije mora biti transparentan. U proces kreiranja nove radne grupe i kreiranje suštinskih rešenja nove Medijske strategije moraju biti uključeni građani, medijska i novinarska udruženja i udruženja građana” zaključila je Maja Stojanović.

Sednicu su organizovale Građanske inicijative kao koordinator Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija NKEU u saradnji sa RG za Poglavlje 23, inicijativom “Odbrani pravo na informacije” i Grupom za slobodu medija u Zelenom salonu Narodne Skupštine Republike Srbije. Sastanaku je prisustvovalo preko 40 predstavnika udruženja građana, medijskih i novinarskih udruženja, predstavnika državnih institucija i donatorske zajednice.