Raspisana dva nova konkursa u okviru ACT projekta

Raspisana dva konkursa u okviru ACT projekta:

  1. Grantovi za partnerske inicijative
  2. Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

U okviru ACT projekta raspisani su pozivi koji za cilj imaju da organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS) kreiraju zajedničke inicijative koje će doneti inovativne mehanizme i alate za veće učešće građana u procesu donošenja odluka.

Pozivi se odnose na:

  1. Veće učešće građana na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka i definisanje i usvajanje propisa za uključivanje građana u kreiranje i sprovođenje javnih politika.
  2. Razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica izazvanih korona virusom.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 14. maja 2021. godine.

Osnovne informacije poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS za oba poziva: do 26

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na ovim linkovima:

Grantovi za partnerske inicijative

Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane Covid19

Pozivamo vas da se prijavite na:

  • Informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za podnošenje predloga projekata za partnerske inicijative između OGD i JLS preko ovog linka
  • Informativnu sesiju povodom otvorenog poziva za podnošenje predloga projekata za zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID 19 preko ovog linka 

Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, opredelila je 5,37 miliona evra za realizaciju prve faze ACT projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koja traje do kraja 2023. godine.