Razvojna saradnja je znak zrelosti jednog društva

Beograd, 20. oktobar 2017. godine.

U Beogradu 16.10.2017, u Kući ljudskih prava i demokratije, održana je konferencija Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja građana koji su zainteresovani za razvojnu saradnju, humanitarnu pomoć, i proces pristupanja EU, kao i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za evropske integracije, ambasada i međunarodnih mreža organizacija civilnog društva.

Događaj je deo neprofitnog projekta “Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkan” koji implementira austrijska razvojna i humanitarna organizacija “Horizont3000” uz pomoć partnerskih organizacija iz Srbije, Udruženja “Narodni parlament” iz Leskovca i “Građanskih inicijativa” iz Beograda.

Prvi panel moderirala je predstavnica organizacije Horizont3000 Ulrike Bey, dok su govornici bili profesor dr Slobodan Cvejić iz udruženje SeCons koje je učestovalo u formulisanju Agende  2030, zatim Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa i Lonne Possonnier koordinatorka javnih politika iz udruženja Horizont3000.

Tema ovog Panela bila je mogućnost OCD da učestvuju u procesima kreiranja javnih politika iz oblasti razvojne saradnje i humanitarne pomoći kada Srbija u procesu pregovora sa EU otvori poglavlje 30.

Drugi panel moderirao je Goran Mitrović iz udruženja Narodni parlament iz Leskovca. Gosti su bili predstavnici vlasti i Nacionalnog konventa o EU. Vladimir Ateljević savetnik ministarke za evropske integracije i član radne grupe za poglavlje 30, izložio je pregovaračku poziciju Srbije u procesu pristupanja EU, kao i stratešku poziciju za poglavlje 30. Dejan Ralević iz Ministarstva spoljnih poslova govorio je o potrebi da se u zakonodavni okvir uvede zakon o razvojnoj pomoći, koji bi regulisao primanje i davanje razvojne pomoći, sa ad hoc osnove, na strateški važne pravce.  Johannes Trimmel, Predsednik CONCORD-a (Evropska mreža za razvojnu pomoć i saradnju) podsetio je da Srbija već ima istoriju razvojne pomoći i da na tome treba da nastavi da gradi. Naveo je da je od velike važnosti da se uključe građani u proces odlučivanja o redistribuiranju razvojne pomoći. Predstavnica ISAC fonda, organizacije koje koordinira radnom grupom KONVENTA, Jovana Perkučin, istakla je da je veoma važno uključiti organizacije civilnog društva u formiranje zakonodavnog okvira, kao i da bi takva saradnja doprinela transparentnosti i dala legitimitet čitavom procesu.