REGIONALNI FORUM: Ljudska prava i pristup informacijama

Građanske inicijative kao Nacionalni Resurs Centar za organizacije civilnog društva imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na regionalni forum „Ljudska prava i pristup informacijama”.

Regionalni forum će se održati 14 jula od 11h. 

Forum ima za cilj da predstavi pregled i važnost uloge ljudskih prava i pristupa informacijama u vreme pandemije, naglašavajući pravne aspekte omogućavanja takve aktivnosti, kao i razmenu najboljih praksi solidarnosti OCD u vezi sa ovom temom.

Forum organizuju Građanske inicijative, u partnerstvu sa organizacijama iz regiona Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), Centrom za razvoj NVO iz Crne Gore, Kosovar Civil Society Foundation (KCSF), Partners Albania i Centrom civilnih inicijativa iz BiH, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog Fonda SAD i USAID.

Forum će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, institucija, privatnog sektora, donatora, akademske zajednice i medija. 

U nastavku se nalazi agenda Foruma. Takođe, biće obezbeđen prevod na engleski, albanski, srpski, makedonski i bosanski jezik.

Da biste učestvovali onlajn, molimo Vas da se registrujete pre 12. jula, ovde


Agenda

Onlajn regionalni forum

Ljudska prava i pristup informacijama

Srbija, 14. jul 2022.

 

Dobrodošlica i uvodna reč 11:00-11:15

 • Bojana Selaković – Programska direktorka, Građanske inicijative
 • Ariola Agolli – Partneri Albanija za promene i razvoj

       

Prva sesija: Ljudska prava tokom pandemije COVID-19 i posle pandemije COVID-a. Regionalne, evropske i globalne perspektive 11:15- 11:45

 • Leo Pura, Partnerstvo OCD za razvojnu efikasnost (CPDE)
 • Orsolya Reich, Unija građanskih sloboda za Evropu (Liberties)
 • Simona Mladenovska, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN)

 Moderatorka:  Tara Petrović, Građanske inicijative

Druga sesija: Pristup informacijama kao ljudsko pravo: Pandemijska perspektiva 11:45- 12:30

Na ovoj sesiji biće predstavljeno stanje aktuelne situacije u vezi sa pravom na pristup informacijama iz različitih perspektiva (od OCD koje se bave pitanjima transparentnosti i odgovornosti, prava na zdravlje, kao i nezavisnih institucija).

 • Ana Toskić Cvetinović, Partneri Srbija
 • Nada Maričić Đorđević, predstavnica kabineta Poverenika za informacije od javnog značaja, Srbija 
 • Rade Đurić, SafeJournalists Mreža 
 • Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 

Moderatorka: Bojana Selaković, Građanske inicijative

Pauza za kafu: 15 min

Treća sesija: Ograničavanje informacija u eri Kovida-19: odgovor civilnog društva 12:45- 13:30 

Ova sesija će imati za cilj da predstavi detaljnije izazove i poteškoće sa kojima se suočavaju zemlje u regionu kada je u pitanju pristup informacijama i njihovom uticaju na civilno društvo i medije, kao i o odgovoru OCD u zemljama u regionu na različita nametnuta ograničenja.

 • Natalija Jovanović, BIRN Srbija
 • Borka Rudić, Generalna sekretarka, Udruženje BH Novinari (BHJ)
 • Dren Gërguri, Predavač, Katedra za novinarstvo, Univerzitet u Prištini
 • Dragan Sekulovski, Izvršni direktor, Udruženje novinara Makedonije
 • Klejda Ngjela, CRD Albanija
 • Bojana Laković Konatar, Sindikat medija Crne Gore

 Moderatorka:  Marija Vujković, Građanske inicijative

Četvrta sesija: Otvorena diskusija, zasnovana na ključnim pitanjima identifikovanim i analiziranim u prethodnim sesijama i završne napomene 13:30 – 14:00

Kroz otvorenu diskusiju, sesija će imati za cilj da podstakne debatu i generiše inovativne pristupe i preporuke, među zainteresovanim stranama, za dalje unapređenje ili razvoj koordinisane regionalne akcije odgovora za rešavanje trenutnih problema i budućih kriza.

 Facilitatorka: Bojana Selaković, Građanske inicijative