Regionalni online forum- Odgovor i prilagodljivost organizacija civilnog društva tokom pandemije COVID 19

Beograd,5. mart 2022-

Centar za razvoj NVO iz Crne Gore vas poziva na oline regionalni forum „Reakcija i prilagodljivost organizacija civilnog društva“. Forum će se održati onlajn 29. marta 2022.

Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vreme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Organizacija Građanske inicijative i Kosovska fondacija civilnog društva. Projekat finansira Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.

Cilj regionalnog foruma je da pruži pregled trenutne situacije u EU, ističući uticaj, ključna pitanja i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i ulogu relevantnih aktera, da predstavi glavne izazove u oblasti saradnje između vlada i OCD tokom pandemije CORONA 19 i da razmenjuju najbolje prakse OCD u vezi sa ovom temom. Konačno, na ovom forumu biće predložene političke preporuke za institucije i zainteresovane strane u rešavanju problema i uticaja pandemijskih/kriznih situacija.

Na događaju se očekuje preko 100 učesnika iz Republike Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike OCD, regionalnih mreža, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, privatnog sektora, medija, relevantnih državnih institucija i drugi relevantni akteri.

Prevod će biti obezbeđen na engleskom, makedonskom, albanskom, SBCM jeziku.

Da biste učestvovali na forumu, molimo vas da se registrujete do 28. marta 2022. na sledećem linku: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvd-ivqD8qH9fbe0rz2-TaCQUR4eiw4GIM